Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revisionsberättelser och PM 2018

Samlad dokumentation av ansvarsprövningen 2018

 Samlad dokumentation

Revisorernas årspromemoria 2018

 Revisorskollegiets årspromemoria 2018

Revisionsberättelser 2018 med årsrapporter

Regionstyrelsen

 Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukhusens styrelser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

NU- sjukvården

Skaraborgs Sjukhus

Alingsås lasarett

Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Angereds Närsjukhus

Övriga nämnder och styrelser

Primärvårdsstyrelsen

Styrelsen för beställd primärvård

Tandvårdsstyrelsen

Habiliteringen & Hälsa

Hälsan och Stressmedicin

Regionutvecklingsnämnden

Miljönämnden

Kulturnämnden

Kollektivtrafiknämnden

Kultur i Väst

Naturbruksstyrelsen

Folkhögskolorna

Göteborgs botaniska trädgård

Västarvet

Fastighetsnämnden

Servicenämnden

Patientnämnden Göteborg

Norra patientnämnden

Södra patientnämnden

Västra patientnämnden

Östra patientnämnden

Folkhälsokommittén

Kommittén för mänskliga rättigheter

Arkivnämnden


Senast uppdaterad: 2019-03-11 12:54