Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revisionsberättelser och PM 2017

Samlad dokumentation av ansvarsprövningen 2017

Samlad dokumentation.pdf

Revisorernas årspromemoria 2017

Revisorenas årspromemoria 2017.pdf

Revisionsberättelser 2017 med årsrapporter

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen.pdf

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.pdf

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf

Sjukhusens styrelser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.pdf 

Södra Älvsborgs Sjukhus.pdf

NU- sjukvården.pdf

Skaraborgs Sjukhus.pdf

Alingsås lasarett.pdf

Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.pdf

Angereds Närsjukhus.pdf

Övriga nämnder och styrelser

Primärvårdsstyrelsen.pdf

Styrelsen för beställd primärvård.pdf

Tandvårdsstyrelsen.pdf

Habiliteringen & Hälsa.pdf

Hälsan och Stressmedicin.pdf

Regionutvecklingsnämnden.pdf

Miljönämnden.pdf

Kulturnämnden.pdf

Kollektivtrafiknämnden.pdf

Kultur i Väst.pdf

Naturbruksstyrelsen.pdf

Folkhögskolorna.pdf

Göteborgs botaniska trädgård.pdf

Västarvet.pdf

Fastighetsnämnden.pdf

Servicenämnden.pdf

Patientnämnden Göteborg.pdf

Norra patientnämnden.pdf

Södra patientnämnden.pdf

Västra patientnämnden.pdf

Östra patientnämnden.pdf

Folkhälsokommittén.pdf

Kommittén för mänskliga rättigheter.pdf

Arkivnämnden.pdf


Senast uppdaterad: 2018-03-07 11:19