Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Granskningsrapporter 2018

November

Styrning av det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i VGR

Maj

Tillämpning av beställar-utförarmodellen inom regionsal utveckling

Samverkan avseende samsjukliga

April

Uppföljning av granskning av avtalstvister

Granskning av beredning av beslut avseende avtal med SOS- alarm AB

Mars

Uppföljning av vårdgarantin inom primärvården

Februari

Ändamålsenligheten i hälso- och sjukvårdsnämndernas utövande av beställarrollen

Uppföljning av privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program

Införandet av ny inköpspolicy

Vård på lika villkor - delstudie 2

Januari

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utformning av sin styrning utifrån reglementet.pdf

Regionstyrelsens ledning och samordning av regionens arbete.pdf

Senast uppdaterad: 2020-01-21 12:38