Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Granskningsrapporter 2014

December

Patientsäkerhet SU.pdf 

Ägarstyrning i bolagen.pdf  

November

Internkontroll vid Agnesbergs folkhögskola.pdf 

Samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.pdf 

Basgranskning av Kungälvs sjukhus.pdf 

Augusti

Utbetalnings-underlag externa vårdgivare.pdf 

Ändamålsenlig upföljning av vårdverksamhet.pdf 

Juni

Patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse.pdf 

Mars

Anropsstyrd trafik, Västtrafik.pdf 

Redovisning av statliga projektmedel vid regionutvecklingsnämnden.pdf 

Representation i utlandet.pdf  

Intern styrning och kontroll i VGR:s bolag.pdf 

Februari

Resursfördelning till hälso- och sjukvård.pdf 

Bisysslor, uppföljande granskning.pdf 

Konsultanvändning.pdf 

Regionens övergripande arbetsmiljöarbete.pdf 

Vårdplatsstrategi.pdf 

Oegentligheter och korruption.pdf

Äldrevårdkedjan.pdf 


Senast uppdaterad: 2017-03-16 15:36