Uppföljning målområde transporter

Kollektivtrafiken står för den största delen av klimatutsläppen, medan ambulans, godstransporter och tjänsteresor står för en mindre del. Koldioxidutsläppen har minskat med 65 procent 2017 jämfört med 2006 och trenden är positiv med minskade utsläpp jämfört med föregående år.

Energieffektiviteten i person- och varutransporter har minskat med 4 procentenheter jämfört med 2016. Kollektivtrafiken står för 96 procent av den totala energikonsumtionen för transporter och således för den största del av energieffektiviseringen.

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde transporter 2017

Uppföljning av målområde transporter 2016

 

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 17:58