Uppföljning målområde produkter och avfall

Trots att det hänt mycket inom flera av de prioriterade produktområdena under 2018 bedöms att det är lång väg kvar med att minska onödig resursanvändning och avfallsmängder. Produktområde möbler och inredning har ett nyckeltal som pekar åt rätt håll men i övrigt krävs fler åtgärder inom produkter och avfall för att stödja en hållbar utveckling.

Mycket har hänt inom målområdet produkter och avfall under 2018. Bland annat så har Västra Götalandsregionen (VGR) fått medicinbägare av återvunnen råvara, användningen av Tage har ökat med 35 % och en förstudie för innovationsupphandling av hållbara textilier har initierats av Miljöavdelningen.

Prioriterade produktområden

  • Byggvaror
  • Förbrukningsprodukter
  • Elektronik
  • Möbler och inredning
  • Livsmedel
  • Textilier

Se beskrivning, diagram och figurer

Uppföljning målområde produkter och avfall 2018

Uppföljning av målområde produkter och avfall 2017 

 Uppföljning målområde produkter och avfall 2016

Jonna Bjuhr Männer

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-08 19:22