Uppföljning medicinska gaser

Vårdens utsläpp av lustgas minskade under 2017 med 65 procent jämfört med basåret 2009, vilket gjorde att trenden för minskning av lustgasutsläpp är positiv.

Lustgas är en stark växthusgas som bidrar till Västra Götalandsregionens klimatpåverkande utsläpp. Den bidrar även till nedbrytning av ozonskiktet. Lustgas används i huvudsak vid förlossning, men den används också inom anestesi/operation, som smärtlindring för barn, inom röntgen och tandvården.

Destruktionsanläggningar för lustgasutsläpp finns installerade vid alla förlossningsavdelningar i regionen sedan 2016. År 2017 är det första året där alla destruktionsanläggningarna varit i drift ett helt år, vilket har bidragit till att vårdens utsläpp av växthusgaser minskat 2017.

De medicinska gaserna sevofluran, isofluran och desfluran används i mindre mängd än lustgas och hanteras i tuber inköpta av avdelningarna. Kartläggning pågår kring i vilken mängd de olika gaserna används inom VGR och till vilka syften.

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde medicinska gaser 2017

Uppföljning av målområde lustgas 2016

OBS I miljöplan 2017-2020 kallas målområdet medicinska gaser och innefattar fler ämnen än lustgas.

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-12 17:27