Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Transporter

Elassistcykel

Cirka 80 procent av Västra Götalandsregionens koldioxidutsläpp kommer från transporter av gods och produkter, inklusive kollektivtrafiken. För att minska utsläppen behöver transporterna ske med förnybara biodrivmedel med hög klimatprestanda samt el.

Västra Götalandsregionens mål att vara fossiloberoende inkluderar transporter som organisationen har styrning över i form av helt ägande eller leasing eller stor påverkan via upphandling som allmän kollektivtrafik, godstransporter för hjälpmedel, material och textilier, ambulanser och sjuktransportfordon.

Västra Götalandsregionens verksamhet har klimatpåverkan också från transporter som vi inte har full styrning över (till exempel övriga transportavtal, anropsstyrd trafik och transporter kopplat till en tjänst), men där kan VGR minska klimatpåverkan genom miljökrav i upphandling.

Även tjänsteresor och anställdas resor till och från arbetet orsakar klimatpåverkan. Västra Götalandsregionen ska underlätta för att anställda och förtroendevalda ska kunna resa mer hållbart. Programmet för klimatväxling  innebär en ännu tydligare styrning från resor med privata bilar och med flyg.

Rese- och mötespolicy och riktlinjer för resor i tjänsten 

Klimatväxling

Uppföljning av målområde transporter

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionens transporter är fossilfria och energieffektiva

Mål 2020

  • Västra Götalandsregionens person- och varutransporter  ska vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006
  • Västra Götalandsregionens person- och varutransporter  ska bedrivas energieffektivt

Uppföljning mål 2020

Målen följs upp genom nyckeltalen:

  • Kollektivtrafik: g CO2/personkm, Godstransporter hjälpmedel: kg CO2/aktivitet, Godstransporter material och textilier: kg CO2/vagn, Personbilar & lätta lastbilar: kg CO2/km, Ambulanser: kg CO2/km
  • Kollektivtrafik: kWh/personkm, Godstransporter hjälpmedel: kWh/aktivitet, Godstransporter material och textilier: kWh/vagn

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Kollektivtrafiken ska minska koldioxidutsläppen. El (fullelektriska fordon eller laddhybrider) eller biogasdrift prioriteras.
  • Vid nyanskaffning av person- och lätta lastbilar ska fordon som går på förnybar energi väljas. Fordonsgas-, laddhybrid- och elfordon prioriteras.
  • Ambulanser och sjuktransporter på land ska minska koldioxidutsläppen.
  • Använda VGR:s egna transporter i större utsträckning i regionalt utvecklingsarbete för att agera föregångare.

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser  som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Profilbild av Anna Teghammar

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-05 11:37