Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdens plastavfall kan bli nya förpackningar

Personal återvinner plast

Ett unikt projekt för cirkulär hantering av plast ställde extra krav på medarbetarna att sortera men de flesta var positiva. Hösten 2019 deltog Angereds närsjukhus, Operation 1 och 3 på Mölndals sjukhus, Klinisk kemi på Sahlgrenska, fyra avdelningar på Alingsås lasarett och Regionservice i ett pilotprojekt medfinansierat av Naturvårdsverket. De skulle sortera utvalda förpackningar av hårdplast, och lyckades få fram material som direkt skulle kunna levereras vidare till plaståtervinnare och användas till nya återvunna produkter.

I pilotprojektet för att testa hur man kan cirkulera plast mellan användare och tillverkare sorterades dunkar, flaskor och hinkar av hårdplast separat. Valet föll på sådana flaskor som det fanns mest av i vården, bland annat olika desinfektionsmedel. Ett antal produkter valdes ut som bestod av ren

  • polyeten (HDPE) eller 
  • polypropylen (PP)

Informationen till personalen måste vara mycket tydlig

- Det är viktigt att det ska vara lätt att göra rätt. Personalomsättning och stressiga situationer gör också att det viktigt med tydliga och enkla rutiner, säger Jonna Bjuhr Männer, miljöstrateg, miljöavdelningen, Koncernkontoret och projektledare för pilotprojektet.

Behållare för återvinning av vårdens plastförpackningar

- VGR:s miljömål för avfall handlar om just det som pilotprojektet haft i fokus, att mängden avfall till förbränning ska minska och att avfall som källsorteras håller en kvalitet som maximerar återvinningsgraden, fortsätter Jonna.

Den plasten som samlats in hanterades sedan i laboratorieskala genom malning och smältning och klipptes slutligen till pellets av PP och HDPE. Plasten smältes om till provstavar som används för att testa materialets tekniska egenskaper som hållfasthet och töjbarhet. Testerna gav bra resultat, de insamlade plastförpackningarna höll nära nog når kraven som ställs på ny plast.

Viktiga slutsatser för att skala upp från försök till rutin

Sorteringen är skrymmande och det är svårt att addera fler fraktioner för återvinning, det vill säga dela upp fler sorters avfall beroende vilket material de är gjorda av. Det är bättre att fokusera på några få fraktioner som kan sorteras riktigt bra.

Väldigt många förpackningar är överhuvudtaget inte designade för återvinning. Till exempel består de ofta av blandande material som sterilförpackningar som har olika lager av både papper och olika sorters plast.

- Olika typer av plast har olika smältpunkt som ställer till det i återvinningsprocessen. Om flaskornas etiketter är av papper eller plast spelar också roll. Sen finns våra pumpflaskor för tvål som har en fjäder i metall som förstör maskinerna vid återvinning, säger Jonna Bjuhr Männer.

Producenterna av den typ av plastförpackningar som samlades in i projektet har fått se resultaten. De är mycket positiva till att använda denna typ av återvunnen plast i sina förpackningar framöver. Men då behöver hanteringskedjor utvecklas med transport och plaståtervinnare som kan åta sig att göra plastpellets av insamlade förpackningar.

Projektet Vårdens plastavfall får nytt liv som höll på maj-december 2019 finansierades med 730 000 kr av Naturvårdsverket.

Plastens flöde i projektet

  • Användning av produkten i vården
  • Vårdpersonal kastar plastförpackningarna i särskilda säckar
  • Regionservice personal hämtar de fulla säckarna och lämnar i så kallade miljörum (återvinningsrum). Därifrån hämtas materialet till miljöstationen.
  • Avfallsentreprenör hämtar plastförpackningarna från miljöstationen och kör till testbädd för plaståtervinning.
  • RISE testbädd för plaståtervinning sorterar och utvärderar plasten som kommit in.
  • Plaståtervinnare och förpackningsproducenter får ta del av analysresultaten.

Miljömål produkter och avfall

 

Plastprojektets mål

Det finns minst tre plastprodukter med ekonomisk möjlighet att återvinna

Materialkvaliteten för återvinning av produkterna är testad och godkänd

Plaståtervinnare/tillverkare kan använda de testade materialen i nya produkter

Ett förslag till logistik och affärsrelation för att cirkulera plasten tas fram mellan de medverkande

Profilbild av Jonna Bjuhr Männer

Jonna Bjuhr Männer

Miljöstrateg – Hållbar resursanvändning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-07-14 22:34