Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Efterlysning – Hur kan vi forma framtidens cirkulära plastflöden?

Hantering av återvunna plastförpackningar från vården

I ett pilotprojekt 2019 inom Västra Götalandsregionen (VGR) samlade vi in och testade kvaliteten på vårt plastavfall. I samband med kommande upphandling av avfallshanteringstjänster vill vi undersöka hur en större del av VGR:s plastavfall kan blir en del av den cirkulära ekonomin. Hur anser ni som är plastföretagare att detta borde fungera i stor skala?

Vi vet genom projektet 2019 - då flera sjukhusavdelningar medverkade tillsammans med plastföretag - att vi kan sortera ut fin plastråvara med hjälp av välutbildad och motiverad personal. Därför vill vi undersöka möjligheterna att öka andelen materialåtervunnen plast inom VGR.

Hur kan vi forma VGR:s plastflöden?

VGR står inför en ny avfallsupphandling och denna diskussion är en del av förberedelserna. Frågor som vi skulle vilja diskutera med er är hur ekonomin i ett cirkulärt system för plastavfallet skulle kunna se ut och vilka avnämare/mottagare finns för den återvunna plasten. Dessutom vill vi ha synpunkter på:

  • Hur ett sådant system kan vara uppbyggt
  • Vad finns för volymkrav?
  • Kvalitetskrav på plasten?
  • Vilka toleranser/avvikelser kan accepteras?
  • Vem gör vad gällande insamling och sortering?
  • Vad är er syn på logistik och medverkan av VGR:s egna serviceverksamhet, Regionservice?

Låter detta intressant och spännande, kontakta gärna någon av oss!

Pilotprojektet 2019

Hösten 2019 genomförde VGR ett pilotprojekt för att utnyttja uttjänt plast från hälso- och sjukvården för tillverkning av produkter av återvunnen råvara. Syftet var att identifiera plastflöden som har bäst förutsättningar att nå ett lönsamt, giftfritt och resurseffektivt cirkulärt flöde.

Resultaten från projektet visade att de utsorterade plastförpackningarna höll en mycket god kvalitet. De medarbetare inom hälso- och sjukvården som deltog i projektet tyckte att instruktionerna var enkla och lätta att följa. Många uppskattade tydligheten i vad som skulle sorteras och inte.

Nyhet ” Vårdens plastavfall kan bli nya förpackningar”

Vårdens plastavfall får nytt liv - projektsummering (pdf)

Avfall i VGR

Västra Götalandsregionens verksamheter genererar stora mängder avfall. Enbart sjukvården genererar omkring 10 000 ton verksamhetsrelaterat avfall årligen, ett flöde som till stor del går till förbränning idag. VGR har satt som mål att kraftigt reducera klimatutsläpp och resursförbrukning och ett av de effektivaste sätten att nå detta är genom att öka materialåtervinningen.

Uppföljning avfallsmål

Jonna Bjuhr Männer

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per Rosander

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-07-02 08:08