Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Produkter och avfall

Sortering av tvättgods på Tvätteriet Alingsås

Västra Götalandsregionen använder mängder av material, varor och tjänster som på olika sätt har en miljöpåverkan. Genom att hushålla med de egna resurserna, minska behovet av material och öka återanvändningen kan vi minska avfallet.

Västra Götalandsregionen köper produkter och verksamhetsanknutna tjänster för cirka 8 miljarder kronor per år. Den totala mängden avfall per år från sjukhusen är cirka 10 000 ton. Ungefär 700 ton matavfall slängs varje år, vilket motsvarar cirka 7 procent av den totala avfallsmängden. Nästan 60 procent av det totala avfallet går till förbränning. Olika typer av vårdprocesser genererar avfall som oftast går till förbränning. Till en genomsnittlig höftprotesoperation behövs till exempel cirka 5,7 kg förbrukningsprodukter.

För att nå en hållbar resursanvändning behöver Västra Götalandsregionen förebygga avfallet genom att i första hand minska behovet av material och öka återanvändningen och materialåtervinning.

Uppföljning av målområde produkter och avfall

Långsiktigt mål

Resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen stödjer en hållbar utveckling. Det avfall som uppkommer inom Västra Götalandsregionen tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling.

Mål 2020

Samtliga prioriterade produktområden ska stödja en hållbar utveckling. Prioriterade produktområden är:

a) Byggvaror

b) Förbrukningsprodukter

c) Elektronik

d) Inredning

e) Livsmedel

f) Textilier

g) Avfall som VGR genererar

Uppföljning mål 2020

Målet följs upp genom nyckeltal och kvalitativa bedömningsmetoder inom:

a) Byggvaror: Minska mängden byggavfall vid ny/ombyggnation

b) Förbrukningsprodukter: Minska behovet av material. Öka andelen förnybar  och hållbar råvara

c) Elektronik: Minska behovet av material. Elektriska och elektroniska produkter får ökad livslängd och består i ökande utsträckning av förnybar och hållbar råvara

d) Inredning: Inredning får ökad livslängd. Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd eller redesignad. Inredning som ska avyttras hittar i ökande utsträckning ny ägare via Tage eller lokal möbelhantering, alternativt går till redesign via etablerade kanaler

e) Livsmedel: Matsvinnet ska minska (mätt i gram per portion) och allt matavfall samlas in för produktion av biogas och biogödsel

f) Textilier: Minska användningen av konventionell bomull och öka andelen förnybar och hållbar råvara med mindre miljöpåverkan än bomull sett ur ett livscykelperspektiv

g) Avfall som VGR genererar: Mängden avfall till förbränning ska minska. Avfall som källsorteras håller en kvalitet som maximerar den faktiska återvinningsgraden.

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Minska mängden byggavfall
  • Ställa och följa upp krav i inköpsprocessen
  • Öka användningstiden för inredning, välja redesignad/ återanvänd inredning i stället för nyinköp, verka för att inredning som ska avyttras hittar ny ägare via Tage och/eller lokal möbelhantering alternativt går till redesign via etablerade kanaler
  • Minska matsvinnet från produktionskök och restauranger
  • Minska matsvinnet från egna verksamheter och sortera ut matavfall
  • Förebygga uppkomst av avfall  och öka kvaliteten på källsorterat avfall

Efterlysning – Hur kan vi forma framtidens cirkulära plastflöden?

Vårdens plastavfall kan bli nya förpackningar

Tage - intern bytessajt för möbler och utrustning

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser  som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Miljöplan 2017-2020

Gröna listan

Med Gröna listan gör du automatiskt ett hållbart val av inredning och möbler.

Profilbild av Jonna Bjuhr Männer

Jonna Bjuhr Männer

Miljöstrateg – Hållbar resursanvändning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-08 16:16