Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska gaser

Narkos på Angereds närsjukhus

Lustgas och andra medicinska gaser är en av Västra Götalandsregionens största källor till utsläpp som påverkar klimatet. Långvarig exponering för lustgas kan också skapa ohälsa för medarbetare inom vården.

Västra Götalandsregionens utsläpp av medicinska gaser står för cirka 8 procent av organisationens totala klimatpåverkan. Koldioxid är den främsta växthusgasen, men en rad andra narkosgaser påverkar också klimatet, såsom lustgas, sevofluran, isofluran och desfluran. Lustgas är cirka 300 gånger starkare än koldioxid som växthusgas och sevofluran, isofluran och desfluran har ännu högre global uppvärmningspotential.

Lustgasen i vården står för knappt en procent av lustgasutsläppen i Sverige. Inom Västra Götalandsregionen är koldioxidutsläppen av medicinska gaser nästan lika stora som utsläppen från energianvändningen i VGR:s fastigheter.

Långvarig exponering för lustgas kan medföra ohälsa för medarbetare inom vården. Tandvården använder lustgas i sin verksamhet, men majoriteten av utsläppen sker vid sjukhusen i samband med förlossningsvård och anestesi. Varje år hanteras cirka 19 000 förlossningar av Västra Götalandsregionens verksamheter.

Utsläppsminskningarna ska ske utan att patienternas välbefinnande riskeras. Det innebär att åtgärder för att minska utsläppen i huvudsak handlar om att dels minska onödig användning av medicinska gaser, dels att destruera rester av den lustgas som är nödvändig att använda.

Uppföljning av målområde medicinska gaser

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionen ska minska miljöbelastningen från klimatpåverkande medicinska gaser

Mål 2020

Vårdens utsläpp av lustgas ska minska med 75 procent jämfört med 2009

Uppföljning mål 2020

Målet följs upp genom nyckeltalet:

Utsläppt mängd  lustgas uttryckt i kg koldioxidekvivalenter

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Insamling av lustgas till destruktion effektiviseras
  • Tillförsel av centralt distribuerad lustgas till verksamheter som har en icke frekvent användning av lustgas stängs av
  • Läckor eftersöks i rörledningar och kopplingar  samt att eventuella brister åtgärdas
  • Tak- och väggmonterade enheter samt ansluten (ej monterad) utrustning kontrolleras kontinuerligt och åtgärdas
  • Minimera användningen av lustgas och se över möjligheten att använda mobila destruktionsanläggningar
  • Utreda åtgärder för att minska utsläppen av övriga klimatpåverkande medicinska gaser

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser som ansvarar för vilka åtgärder och hur det ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Miljöplan 2017-2020

Profilbild av Anna Teghammar

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-08 16:00