Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedel

Läkemedelshantering på Angereds närsjukhus

Läkemedel som inte bryts ner i kroppen eller i reningsverk hamnar i våra vattendrag. Farhågorna om hur det påverkar oss och miljön ökar. En medveten hantering av läkemedel är viktig för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Varje år används cirka 890 000 000  definierade dygnsdoser  av läkemedelssubstanser i Västra Götaland. Läkemedel är oumbärliga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. En lång tids forskning visar att vissa läkemedelssubstanser ger skadliga effekter när de hamnar i naturen. Läkemedelsrester kan nå naturen både vid tillverkning och användning.

Produktionskedjan för läkemedel är ofta lång och omfattar en rad olika steg där flera företag i flera olika länder kan vara inblandade. I flera av dessa steg riskerar läkemedelssubstanser att nå miljön i höga koncentrationer. Mycket höga koncentrationer av läkemedel har identifierats i avloppsvatten från läkemedelsproducenter på flera platser i till exempel Indien och Kina. Allt fler studier tyder på att betydande utsläpp också förekommer vid industrier i västvärlden.

Läkemedelssubstanser som inte bryts ner i kroppen eller i våra reningsverk hamnar förr eller senare i våra vattendrag. Den allmänna kunskapen om hur läkemedel påverkar miljön är idag begränsad och det är av stor vikt att öka medvetenheten för att kunna minska miljöbelastningen. Vår konsumtion av antibiotika har lett till att en del infektioner inte längre är möjliga att behandla. Att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika är ett av vår tids största folkhälsoproblem.

Genom att ställa krav i upphandling av läkemedel och systematisk uppföljning av kraven kan Västra Götalandsregionen minska riskerna för att läkemedelsrester når miljön i produktionskedjan.

Att verka för en rationell antibiotikaanvändning bidrar både till en minskad användning av antibiotika och en användning av rätt sorts antibiotika.

Läkemedelskommittén

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionen ska minska miljöbelastningen av läkemedel utan att påverka patientnyttan negativt

Mål 2020

Minska miljöbelastningen vid produktion och användning av läkemedel

Uppföljning mål 2020

Målet följs upp genom nyckeltalen:

  • Andel av leverantörer med avtal där miljökrav  ställts (måltal 100%) och utvärdering har genomförts (måltal öka)
  • Antal antibiotikarecept/1000 invånare (måltal 250)

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Ställa och följa upp krav  i inköpsprocessen
  • Utveckla kravställandet och uppföljningen av läkemedelsupphandlingar genom samverkan externt och nationellt
  • Verka för rationell användning av antibiotika
  • Minska ordination av identifierade miljöbelastande preparat 
  • Minska kassationen av läkemedel 
  • Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser  som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Profilbild av Per Rosander

Per Rosander

Miljöstrateg – Kemikalier och läkemedel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-20 07:28