Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kemikalier

Väntrum Angereds närsjukhus

En mängd ämnen ingår i de varor och kemiska produkter som Västra Götalandsregionen använder. Genom att byta ut produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen får vi en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Vissa ämnen kan påverka miljö och hälsa negativt, enskilt eller i kombination. Tillverkning och efterbehandling kan också innebära att människor och miljö exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Utbyte av miljö- och hälsofarliga ämnen är därför av stor betydelse. Det är en fråga om folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön. Arbetet med kemikalier har ökat fokus på att undvika och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga tillsatser i varor.

Uppföljning av målområde kemikalier

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionen ska leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö

Mål 2020

Samtliga prioriterade produktområden bidrar till en giftfri miljö. Prioriterade produktområden är:

a) Byggvaror b) Förbrukningsprodukter c) Elektronik d) Inredning e) Textilier f) Lek/pedagogiskt material g) Kemiska produkter och enskilda kemikalier

Uppföljning mål 2020

Målet följs upp genom nyckeltal och kvalitativa bedömningsmetoder inom:

a) Byggvaror: Vid ny/ombyggnation öka andelen byggvaror som är godkända och bedömda som ”rekommenderas” eller ”accepteras” enligt Byggvarubedömningens  kriterier

b) Förbrukningsprodukter: Öka andelen förbrukningsprodukter med säkerställt  höga kemikaliekrav

c) Elektronik: Öka andelen elektriska och elektroniska produkter med säkerställt höga kemikaliekrav

d) Inredning: Öka andelen inredning med säkerställt höga kemikaliekrav. Avropen från Gröna listan för kontorsmöbler är 100 % och för miljömöbler  minst 40 % av den totala inköpsvolymen i kronor

e) Textilier: Öka andelen textilier med säkerställt höga kemikaliekrav

f) Lek/pedagogiskt material: Öka andelen lek/pedagogiskt material med säkerställt höga kemikaliekrav

g) Kemiska produkter och enskilda kemikalier: Minska användningen av kemiska produkter och enskilda kemikalier som innehåller eller utgörs av miljö- och hälsofarliga ämnen, i andra hand minska exponeringen.

Kemikaliekrav sammanställs i dokumentet ”Västra Götalandsregionens kemikaliekrav” , som uppdateras allteftersom lagstiftningen skärps och ny kunskap och nya krav kommer.

Västra Götalandsregionens kemikaliekrav (fulltext)

Västra Götalandsregionens kemikaliekrav (tabell)

Nationella Substitutionsgruppen (NSG)

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelser

  • Vid ny/ombyggnation  öka andelen byggvaror som är godkända och bedömda som ”rekommenderas” eller ”accepteras” enligt byggvarubedömningens kriterier
  • Ställa och följa upp krav i inköpsprocessen
  • Välja redesignad/åter-brukad inredning i stället för nyinköp. Vid nyinköp prioriteras produkter från Gröna listan
  • Minska behov och användning av varor och kemiska produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen

OBS För uppgifter om vilka nämnder och styrelser  som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text.

Miljöplan 2017-2020

Gröna listan

Profilbild av Per Rosander

Per Rosander

Miljöstrateg – Kemikalier och läkemedel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nationella substitutionsgruppen

Nationella substitutionsgruppen (NSG) är ett nationellt nätverk för att hjälpas åt att minska mängden och exponeringen för hälso- och miljöfarliga kemikalier inom hälso-och sjukvård samt forskning/utbildning. Arbetet sker i två undergrupper:

  • kemiska produkter (kemiska ämnen och blandningar) 
  • kemikalier i varor.

https://www.vgregion.se/nsg


Senast uppdaterad: 2022-01-05 12:24