Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Energi

Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vid sidan av transporter är värme, kyla och el de tre stora utmaningarna i Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Andelen förnybar energi ligger redan högt.

Vid sidan av transporter är värme, kyla och el i egna fastigheter de tre stora beståndsdelarna i Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Fastighetsbeståndet som förvaltas av Västfastigheter är på 1,7 miljoner kvadratmeter.

Västra Götalandsregionen förbrukar runt 330 000 MWh  under ett år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 13 000 genomsnittliga villor/radhus. Fastighetsenergin står för cirka 10 procent av VGR:s koldioxidutsläpp.

För att ställa om till ett mer hållbart energisystem krävs inte bara bättre förnybara energikällor utan också en effektivare energianvändning. Västra Götalandsregionens arbete syftar i första hand till att minimera energibehovet. Detta görs genom att

 • bygga energieffektiva byggnader och energieffektivisera i befintliga byggnader,
 • planera och utreda verksamhetens behov samt använda smart och energisnål utrustning
 • den energi som används ska ställas om och komma från förnybara källor.

Västra Götalandsregionens mål att vara fossiloberoende omfattar egna fastigheter. Men den totala klimatpåverkan inkluderar också verksamheter i förhyrda lokaler. Här är möjligheten att påverka mindre, men VGR ska arbeta både för att minska den verksamhetsrelaterade elen och energianvändningen i byggnaderna tillsammans med externa fastighetsförvaltare.

Uppföljning av miljömålet energi

Långsiktigt mål

Västra Götalandsregionens energianvändning är energieffektiv och fossilfri

Mål 2030

Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995

Mål 2020

 • Den totala energianvändningen i egna fastigheter  är högst 170 kWh/m2 BRA
 • Västra Götalandsregionen  ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006
 • Västra Götalandsregionen ska verka för att energianvändningen ska bli avsevärt effektivare i hyrda lokaler

Nyckeltal för uppföljning av målen för 2020

Målen följs upp genom nyckeltalen:

 • Total energianvändning uttrycks i kWh/m2 BRA i normalkorrigerade värden
 • Kg CO2/m2 BRA i icke normalkorrigerade värden
 • Energi- och miljöprestanda i externt hyrda lokaler

Åtgärder som ska prioriteras i nämnder och styrelse

 • Arbete enligt med fastighetsnämndens handlingsplan för att minska energianvändningen i egna lokaler
 • Arbeta för att minska den verksamhets- relaterade elanvändningen
 • Arbeta för att minska koldioxidutsläppen från levererad fjärrvärme till egna fastigheter i enlighet med handlingsplanen
 • Använda VGR:s egna fastigheter  i större utsträckning i regionalt utvecklingsarbete för att agera föregångare
 • Skapa ett arbetssätt för att tillsammans med externa fastighetsägare få ökat fokus på energi- och miljöaspekter 

Energismarta avdelningar

Klimatväxling

För uppgifter om vilka nämnder och styrelser som ansvarar för vilka åtgärder och hur de ska redovisas för detta målområde, se miljöplanens fulla text. 

Miljöplan 2017-2020

Profilbild av Anna Teghammar

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-01-05 12:22