Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR:s miljöarbete i nationell jämförelse

Publicerad: Uppdaterad:
Regionens hus Göteborg

SKL:s - nu ändrat till SKR - årliga öppna jämförelse av miljöarbetet i regionerna placerar Västra Götalandsregionen (VGR) på mittfältet inom de olika målområdena. Men på energiområdet placerar sig VGR på topp 5-listan och för andel ekologisk mat på plats 7.

- Västra Götalandsregionen har gått framåt i samtliga nyckeltal i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport, utom materialanvändning om man jämför med tidigare år. VGR ligger bättre till än medelvärdet för alla 21 regioner (före detta landsting) i alla nyckeltal utom materialanvändning, säger Lars Berko, strateg på miljöavdelningen på Koncernkontoret.

- Med tanke på VGRs storlek ligger vi bra till inom flera områden, vilket är ett resultat av ett långsiktigt strategisk arbete. Samtidigt ser vi att det finns mycket lärdomar att ta till sig från andra regioner och stora möjligheter med att samverka mera över regiongränserna inom miljöfrågan, fortsätter Lars Berko.

Så här placerar sig VGR på regionlistan 

  • Förskrivning antibiotika, plats 15 av 21 (men har minskat mest av alla över de senaste åren)
  • Andel ekologiska livsmedel, 7
  • Energieffektivitet, 5
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafik, 13
  • Klimatpåverkan från medicinska gaser, 9
  • Avfall – andel materialåtervinning, 16

SKR Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna 2019

Klimatsatsningar i fokus

Årets temadel i SKR:s öppna jämförelser handlar om regionernas klimatarbete och klimatberäkningar. Här har VGR legat i framkant genom klimatberäkningar av samtliga inköp med stöd av Upphandlingsmyndigheten, det så kallade miljöspend projektet. Den största klimatpåverkan, hela 22 %, kommer från vårdrelaterat material som förbrukningsmaterial och läkemedel, medan annan utrustning som textilier, möbler, IT och kontorsmaterial står för 13 %. Fordon, energi och livsmedel står för vardera 11 %.

- Vi fortsätter att identifiera produktområden för att minska klimatpåverkan av VGR:s inköp. Vi har till exempel bytt ut förbrukningsmaterial som medicinbägare, sopsäckar och plastpåsar till biobaserade produkter, säger miljöstrateg Jonna Bjuhr Männer.

Klimatsmarta måltider

Sveriges Kommuner och Regioner lyfter i rapporten exempel på hur VGR minskar klimatpåverkan från livsmedelsinköp och måltidsverksamhet. Det görs bland annat genom att klimatberäkna patientmåltiderna med ett digitalt verktyg för menyplanering och att utbilda kökspersonalen inom klimatsmart matlagning,  vilket är delfinansierat av medel från VGR:s program för klimatväxling.

Finansiell styrning

Temadelen visar även VGR:s klimatberäkningar av sin kapitalförvaltning och styrning mot mindre fossila investeringar genom sin finanspolicy. Enligt den medges inte placeringar direkt i företag som till en stor del av sin verksamhet utvinner eller på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen. VGR har också en grön obligation som en del i arbetet med hållbara finanser.

Läs mer om VGR:s miljöarbete

Artiklar från VGRfokus:

Miljö i VGR

Profilbild av Lars Berko

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Jonna Bjuhr Männer

Jonna Bjuhr Männer

Miljöstrateg – Hållbar resursanvändning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: