Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Positiv utveckling av VGR:s miljöarbete efter första året med miljöplanen

Publicerad: Uppdaterad:
VGR:s miljömålsområden

11 av 13 mål för miljöarbetet utvecklades positivt mot måluppfyllelse. Nu har 2017 års resultat för miljöplan 2017-2020 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter rapporterats till koncernens årsredovisning. Resultat inom alla sju målområden - transporter, energi, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och medicinska gaser - visade en positiv trend jämfört med föregående år.

Västra Götalandsregionens person- och varutransporter samt energi till egna fastigheter ska vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 % från år 2006. Koldioxidutsläppen från person- och varutransporter hade 2017 minskat med 65 % och från fastighetsenergin med 63 % jämfört med 2006.

- Resultaten efter första året med miljöplan 2017-2020 är ett bevis på att vi har ett långsiktigt och strukturerat miljöarbete som ger goda förutsättningar för att nå målen till 2020., säger Lars Karlsson, miljöstrateg på Koncernkontoret.

Fler exempel från miljöresultaten 2017

  • 242 annonser bokats i Tage, VGR:s egen webbaserade tjänst för internt återbruk av möbler. Detta är en ökning från föregående år med 13 procent, en besparing på cirka 484 000 kronor för nyinköp av möbler och inredning.
  • 4 av 6 uppföljda byggprojekt hade en materialåtervinningsgrad på över 70 %, vilket är EU:s återvinningsmål för byggprojekt.
  • Andelen ekologiska livsmedel ökade från 41 till 46 % av de totala livsmedelsinköpen i VGR.
  • Vårdens utsläpp av lustgas hade 2017 minskat med 65 % jämfört med 2009
  • VGR mottog den 15 februari pris som Året Hållbara Organisatör av Sjukvård av Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcare för sina insatser inom energieffektivisering och resursförbrukning.

Uppföljning av miljöarbetet

Miljöplan och miljömål 2017-2020

Profilbild av Lars Berko

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: