Enhet utförarstyrning och samordning

Enheten utförarstyrning och samordning leder och samordnar arbeten som går på tvärs över flera förvaltningar, staber och avdelningar. Uppdragen handlar ofta om att starta upp och etablera funktioner som sedan lever vidare och förvaltas under någon annans ansvar eller fortsätter att samordnas av enheten.

Ofta har uppdragen som hanteras av Enhet utförarstyrning och samordning projektkaraktär över en längre tidsperiod. Andra uppgifter är mer samordnande.

Exempel på uppdrag och ansvar:

  • Projekt Göteborgssjukvården
  • Ta fram koncernens ledningssystem
  • Produktions- och kapacitetsplanering inom hälso- och sjukvården kopplat till särskilda pengar/satsningar
  • Leda beredningsgrupp bild- och funktionsmedicin
  • Projektledning av Patos – Regionalisering och digitalisering av VGR:s egna patologiverksamhet
  • Projektledning av koncentration av vård för kvalitet och tillgänglighet
  • Samordning av arbetet med målbild 2018 hälso- och sjukvård
  • Projektledning av regiongemensam samordningsfunktion hälso- och sjukvård
  • Ansvar för fokusområdet uppfylla vårdgarantin

Medarbetare på Enhet utförarstyrning och samordning

Eva Arrdal

Direktör, Enhetschef
Telefonnummer
E-post