Utbildning

Utbildning och övning är nödvändigt för förmågan att hantera allvarliga händelser. Enhet säkerhet och beredskap bedriver utbildning lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. På enheten erbjuds utbildning inom bland annat stabsmetodik och katastrofmedicin liksom urval av de internationellt erkända kurser som utvecklats av den brittiska stiftelsen ALSG. Läs gärna mer om utbildningarna nedan.

ALSG-utbildning

Kursutbud för 2018