Enhet säkerhet och beredskap

Enhet säkerhet och beredskap är en nyskapad enhet som bygger på verksamheterna f.d. Enhet säkerhet och f.d. Prehospitalt katastrofmedicinskt centrum (PKMC) som sedan årsskiftet 2016/2017 fortsätter arbetet utifrån tidigare uppdrag men nu från en gemensam plattform.

Säkerhet
Beredskap
Utbildning
Forskning och utveckling
Lokalbokning

Aktuellt

Valåret 2018 - trygghet och säkerhet för politiker och förtroendevalda i VGR

Hot, våld och trakasserier mot politiker och förtroendevalda är en realitet i dagens samhälle och något man aktivt och mentalt måste arbeta med och förbereda sig på. Enligt Västra Götalandsregionens policy råder nolltolerans mot trakasserier, kränkningar hot och våld. Alla brott skall polisanmälas. Brott mot förtroendevalda och politiker i VGR ses som ett angrepp på demokratin och är en prioriterad fråga för regionen.

Den regionala säkerhetsenheten ESB, (Enheten för Säkerhet och Beredskap), har i uppdrag att regionalt och i samverkan med andra aktörer hantera frågan om säkerhet och trygghet under valåret 2018.

Målsättningen är att skapa trygghet för regionens förtroendevalda samt genom information, råd och stöd sträva efter att förebygga och förhindra oönskade händelser.

I uppdraget ingår att vägleda förtroendevalda i regionen genom att ta fram informationsmaterial, avsett även som utbildningsdel, samt en intern handlingsplan för hantering av händelser med trakasserier, hot och våld samt annan brottslighet.

Från och med 2018-03-01 finns en utpekad funktion i regionen. Funktionen är benämnd säkerhetskoordinator. Huvuduppgiften är att verka som stöd vid säkerhetsfrågor under valåret och vara en sammanhållande länk vid brottsliga händelser riktade mot regionens politiska företrädare.

Enhet säkerhet och beredskap (ESB) samverkar under året bland annat med polisen, säkerhetspolisen, bevakningsföretag, SKL och andra.

Funktionen är en del av Enhet säkerhet och beredskap ESB's organisation och nås via mail: E-postadress

 

Trygghet och säkerhet under valåret 2018 - Folder i A4-format (pdf) 

Trygghet och säkerhet under valåret 2018 - Folder i A6-format (pdf)

Maria Fast

Enhetschef
Telefonnummer
E-post