Enhet prehospital samordning

Enhet prehospital samordning har i uppdrag att hitta områden inom Västra Götalandsregionen där ambulanssjukvården kan använda sina resurser och öka kvaliteten på den prehospitala vården. Enheten har också ansvar för koordinering av liggande sjuktransporter inom Västra Götalandsregionen  liksom för kontakten med SOS Alarm AB när det gäller operativa frågor.

Tillsammans med koncernstabsdirektör Eva Arrdal och ansvariga för ambulanssjukvården i respektive förvaltning kommer Enhet prehospital samordning föra diskussion kring hur man på bästa sätt skall lösa sitt uppdrag.

Har ni frågor gällande regionens ambulanssjukvård är ni välkomna att kontakta någon av oss på enheten. 

Vi som arbetar på Enhet prehospital samordning

Aktuellt

Kartläggning av publika evenemang - Artikel i Tjugofyra7
Enkel hjälp för bättre beredskap - artikel i MSB's tidskrift Tjugofyra7

Prioriteringsfunktionen kommer att bedrivas i Närhälsans regi
Regionstyrelsen har nu fattat beslut om att den framtida prioriteringsfunktionen som kommer drivas i regional regi skall bedrivas inom Närhälsan med start 1 oktober, 2017.

Liv kan räddas av frivilliga
Projektledare Åsa Högstedt intervjuas i Skövde Nyheter om SMSlivräddareprojektet.

Okända hjärtstartare används inte
Alla hjärtstartare är inte registrerade och syns därför inte i hjärtstartarregistret eller för de frivilliga livräddarna. Läs om problemet i artikel i Skövde Nyheter.

Rekrytering av regionutvecklare klar!
Rekryteringen till tjänsten som regionutvecklare vid Enhet prehospital samordning är slutförd. Carita Gelang erbjöds tjänsten och kommer att tillträda till hösten. Carita håller just nu på att avsluta arbetet med det nya dirigeringsavtalet.Hon är ett välkänt ansiktet inom det prehospitala området med en bakgrund i ambulanssjukvården bland annat som en av de drivande i utvecklingen av prioriteringsuppdraget som Västra Götalandsregionen håller på att starta upp. Carita kommer att med sin kompetens och erfarenhet bli en stor tillgång i vårt fortsatta arbete med att utveckla den regionala ambulanssjukvården. /Mats Kihlgren, Enhetschef

Prioriteringsansvariga sjuksköterskor!
Nu söker vi prioriteringsansvariga sjuksköterskor till Sjukvårdens Larmcentral i Västra Götalandsregionen

Läs annonsen på Västra Götalandsregionens sida för lediga jobb

Eva Arrdal

Enhetschef
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39