Praktik och uppsatsuppdrag för kommunikation och externa relationer

Du som är student på en eftergymnasial utbildning och är intresserad av kommunikation och externa relationer kan söka praktik eller uppsatsuppdrag hos Västra Götalandsregionen. Här hittar du ansökningsdatum och beskrivningar av uppdrag och praktikplatser.

Praktikplats på enhet externa relationer

Varje termin erbjuder enheten externa relationer praktik på kontoren i Göteborg och Bryssel till två studenter från universitet och högskola. Vi riktar oss till universitetsstudenter inom ämnena offentlig förvaltning, statsvetenskap och eurokunskap. Praktikperioden motsvarar en termins studier (20 veckor).

Enheten externa relationer ingår i koncernstab kommunikation och externa relationer. Enhetens uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang för att generera samarbete, inflytande, attraktion och resurser – detta för att i förlängningen stärka vår roll på nationell, europeisk och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Praktikanterna deltar i enhetens löpande verksamhet och får därmed god inblick i enhetens och regionens arbete. Uppgifterna är mångfacetterade och består bland annat av arbete med kommunikation (webb, nyhetsbrev och sociala medier), omvärldsbevakning, analys och underlag samt hjälpa till med förberedelser av möten, seminarier och konferenser.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av Västra Götalandsregionens internationella, nationella och interna arbete. Du är självgående, initiativtagande, strukturerad och har ett starkt intresse för policyfrågor i ett flernivåsystem. Du kan uttrycka dig korrekt och koncist i tal och skrift, både på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande för den som söker sig till Brysselkontoret. Vi ger förtur till studenter på mastersnivå.

Har du frågor om vad en praktikplats hos oss på enheten externa relationer innebär kan du kontakta Irma Ganibegovic.

Om Västra Götalandsregionen och Koncernstab kommunikation och externa relationer

Koncernkontoret är en del av Västra Götalandsregionen (VGR). Här finns koncernstab kommunikation och externa relationer (KEX). Vi inom KEX stödjer regionstyrelsen och övriga staber inom Koncernkontoret i kommunikationsfrågor och externa relationer. Vi är ca 40 medarbetare som arbetar med intern och extern kommunikation, kommunikationssupport, varumärkesfrågor, strategisk utveckling inom kommunikationsområdet samt nationella och internationella kontakter. Arbetsplatserna finns i Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, Skövde, Mariestad, Stockholm och Bryssel.

Läs mer om Västra Götalandsregionen

Elin Roos

Telefonnummer
Kontaktperson för studenter inom kommunikationsutbildningar

Irma Ganibegovic

Kontaktperson för studenter inom offentlig förvaltning, statsvetenskap och eurovetenskap
Senast uppdaterad: 2017-11-02 15:59