Vårdens digitalisering

Avdelningen Framtidens vårdprocesser och enheten e-hälsa driver arbetet med att utveckla e-hälsa och Framtidens vårdinformationsmiljö för sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen. Avdelningen arbetar med verksamhetsstyrning av IS/IT och att utveckla vårdens metoder med hjälp av e-hälsolösningar. Vidare skapas förutsättningar för koncernövergripande utnyttjande av information genom arbete med standards, kodverk, termer och begrepp. Inom enheten eHälsa finns även redaktionen för 1177.se. 

Ragnar Lindblad

Avdelningschef vårdens digitalisering
Telefonnummer