Kunskapsstöd

Avdelningen kunskapsstöd har det samlade ansvaret för vårdens innehåll och prioriteringen av det ordnade införandet samt utmönstringen av metoder och arbetssätt. Avdelningen har ägaransvaret för den kliniska forskningens infrastruktur inom hälso- och sjukvård samt tandvård, samordnar regiongemensamma strategier och processer samt stödjer utförare och beställare i respektive uppdrag. Områdets arbete sker i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers samt näringslivet inom Life Science-området.

Avdelningen består av 5 enheter:

  • Kunskapsstöd för somatik
  • Kunskapsstöd för psykisk hälsa
  • Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel
  • Sjukhusapoteket
  • Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Anders Carlqvist

Avdelningschef kunskapsstöd
Telefonnummer
E-post

Stina Ahlnér

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post

Jan Kilhamn

Enhetschef kunskapstöd för läkemedel och hjälpmedel
Telefonnummer
E-post

Claes-Olof Jönsson

FoU-chef samt enhetschef kunskapsstöd för somatik
Telefonnummer
E-post

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Enhetschef kunskapsstöd för psykisk hälsa
Telefonnummer
E-post

Marie Claesson Rasmuson

Enhetschef sjukhusapoteket
Telefonnummer
E-post

Petteri Lackéus

Enhetschef hälsa i Sverige
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 15:38