Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Använd den visuella profilen

Annonser

Det är viktigt att Västra Götalandsregionens annonsering följer den visuella profilen: att rätt logotyper används, att rätt media väljs och till rätt pris. För att garantera detta har Västra Götalandsregionen ett avtal med en upphandlad mediebyrå för all förmedling av annonser.

Trycksaker

Med hjälp av logotypen, dekoren, färgerna och typografin får Västra Götalandsregionen en tydlig identitet och igenkänning. Det finns utrymme för en stor variation inom ramarna för den visuella profilen och dessa exempel är för inspiration.

Roll-ups

Tänk på att information som placeras långt ner blir svår att läsa. Därför ska helst ytan under 70 cm höjd lämnas ren. Om den ytan ändå används bör det handla om tilläggsinformation som är mindre viktig för helheten.

Webbplatser 

Västra Götalandsregionens webbplatser, förutom vissa undantag, har ett gemensamt utseende. Det ska tydligt framgå vilken verksamhet som är avsändare och att verksamheten är en del av Västra Götalandsregionen. Genom att använda Västra Götalandsregionens gemensamma publiceringsverktyg och de mallar som ingår där, efterlevs den visuella profilen samtidigt som det finns goda möjligheter för respektive verksamhet att forma sin egen webbplats.

För att säkerställa att vi lever upp till de krav som finns avseende prestanda, tillgänglighet och efterlevnad av den visuella profilen använder vi en så kallad stilguide.

Mer information om tillämpningar av den visuella profilen

Läs mer om trycksaker, annonser, roll-ups, mässor och utställningar, profilprodukter och digitala medier i Manual för Visuell profil, Västra Götalandsregionen.

Övergripande ansvar för den visuella profilen

Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret visuellprofil@vgregion.se

Manual för VGRs visuella profil 

Mediebyrå

Mediebyrå TROSS Sverige AB, tfn: 036 – 17 29 60, 
E-post: hello@tross.se

För råd och stöd om tillämpningar av den visuella profilen kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning


Senast uppdaterad: 2016-12-30 14:24