Logotyper

Logotypen är det samlande kännetecknet för Västra Götalandsregionens mångskiftande verksamhet. Den synliggör verksamhetens omfattning, identifierar våra olika enheter och symboliserar vårt samhälleliga ansvar.

För att logotypen ska fylla sin funktion krävs att den används på samma sätt i alla sammanhang och enligt riktlinjerna i den visuella profilen.

Det är viktigt att vi behandlar vår logotyp med respekt, eftersom ett korrekt och konsekvent utseende skapar förtroende och igenkänning. Det är inte tillåtet att på egen hand tillverka, eller låta tillverka, en logotyp. Logotypen får endast återges i färg, svart samt vit.

Logotyparkiv

Samtliga logotyper finns att ladda ner i VGR:s mediebank. Här finns logotyper i flera olika filformat, anpassade för tryck, kontorsbruk och digitala media, exempelvis jpg, eps och png. För att säkerställa att korrekt logotyp används bör den laddas ner vid varje produktionstillfälle.

VGR Mediebank

Läs mer om logotypens uppbyggnad, placering, varianter, användning och undantag i Västra Götalandsregionens visuella profil.

Västra Götalandsregionens logotyper för olika verksamheter

Västra Götalandsregionen har en grundlogotyp – märket och texten Västra Götalandsregionen. Texten är tvåradig där Västra står på rad ett och Götalandsregionen på rad två. Texten är placerad till höger om märket och är vänsterställd. Grundlogotypen kan användas av samtliga verksamheter inom Västra Götalandsregionen samt av den politiska organisationen. Förvaltningens och verksamhetens namn anges då på annan lämplig plats utanför logotypens frizon.

 

 

 

Västra Götalandsregionens förvaltningar kan även använda grundlogotypen kompletterad med en tredje rad, i mindre storlek, innehållande förvaltningsnamnet. Avdelningar, enheter och så vidare, anges på annan lämplig plats, exempelvis i brevfot, adressrad eller i löpande text.

Västra Götalandsregionens politiska organisation använder grundlogotypen. Denna kan kompletteras med en tredje rad, i mindre grad, som anger vilken styrelse/nämnd som är avsändare.

När verksamheter inom Västra Götalandsregionen uppträder i internationella sammanhang används alltid den av regionstyrelsen fastställda benämningen Region Västra Götaland. Befintlig logotyp med märket och texten Region Västra Götaland är den enda tillåtna varianten.

Kontakta oss

För råd och stöd om hur logotypen ska användas, kontakta din verksamhets kommunikationsavdelning.

Har du övergripande frågor?
Kontakta koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret via visuellprofil@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2018-05-07 16:35