Kommunikationstjänster

Västra Götalandsregionens avtal för informations- och kommunikationstjänster gäller alla typer av kommunikationsinsatser.

Tre upphandlade kommunikationsbyråer

1. Gullers Grupp 

Gullers Grupp ska alltid anlitas i första hand. 

Om din förvaltning saknar kontaktperson på Gullers Grupp kontaktar du
Stefan Kraft
Telefon: 073-365 66 35
E-post: stefan.kraft@gullers.se

Vid enklare förfrågningar mejlar du goteborg@gullers.se, så återkommer Gullers Grupp inom 24 timmar.

Fotoförfrågningar kan även tas direkt med
Paul Björkman
paul.bjorkman@gullers.se
072-250 33 91

Paul tar fram bilder för olika ändamål och behov, utifrån VGR:s riktlinjer för bilder. Han beställer fotograftjänster och är förtrogen med fotoarkiv och bildbanker, inom och utanför VGR. 

Fyll i briefmallen

Förbered din beställning av kommunikationstjänster hos Gullers Grupp genom att fylla i någon av följande mallar:

Svar inom två arbetsdagar

Byrån har två arbetsdagar på sig att meddela om de åtar sig uppdraget eller inte. Om inte Gullers Grupp kan åta sig uppdraget ska följande kommunikationsbyråer anlitas i nedanstående ordning. Skicka då ett mejl till byrån om att du går vidare i rangordning.

2. Nowa Kommunikation 

Kerstin Torsede
Telefon: 070-495 49 94
E-post: kerstin.torsede@nowakommunikation.se
www.nowakommunikation.se

3. Cordovan Communication

Mikael Stenberg
Telefon: 070-857 78 55
E-post: mikael.stenberg@cordovan.se
www.cordovan.se

Möjlighet till konkurrensutsättning

Om du önskar finns det möjlighet att göra en konkurrensutsättning mellan de upphandlade byråerna i följande fall:

 1. När du vill ha hjälp att ta fram en idé och ett lösningsförslag samt genomföra ett kommunikationsprojekt (när mål och syfte är bestämt).
 2. När du vill teckna avtal om löpande tjänster eller årsavtal. 

När du vill göra en konkurrensutsättning, alltså ta in en offert eller ett förslag från samtliga upphandlade kommunikationsbyråer, får du hjälp av koncerninköp. 

Kontaktperson koncerninköp
Marianne Dalerstedt
marianne.dalerstedt@vgregion.se

Avropsblankett

Information om avtalet i avtalskatalogen

Exempel på insatser som kommunikationsbyrån kan hjälpa till med:

 • Genomföra kommunikationsinsatser utifrån brief från uppdragsgivaren: koncept, planering, projektledning och produktion. 
 • Ge råd om kanalstrategi och kanalval av digitala, sociala och traditionella media.
 • Ge kommunikationsstrategiska råd.
 • Göra research, intressent- och målgruppsanalys.
 • Ta fram förslag på kommunikativa helhetslösningar och genomföra/producera dessa. Det kan gälla kommunikations- eller marknadsaktiviteter som till exempel kampanjer, i flera kanaler med ett integrerat och sammanhållande koncept. Uppdragen kan vara både tidsbundna och löpande kommunikations- eller marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter eller opinionsbildning.
 • Genomföra marknadsundersökningar.
 • Genomföra uppföljningar av kampanjer/opinionsbildande insatser.

Exempel på tjänster

 • Grafisk formgivning och produktion (tryckt och digitalt).
 • Grafisk och visuell profil.
 • Fotografering, bildbehandling och övrig hantering av bilder.
 • Copy- och skribenttjänster.
 • Digital produktion: webbdesign, webbprogrammering, interaktiva medier, appar, bild, video, strömmande media.
 • Filmproduktion; såväl omfattande filmproduktioner som snabba, enkla inslag för webbpublicering. Beroende på uppdragets karaktär kan arbetet utgöra hela eller delar av produktionen, som reportage, filmning, ljudupptagning, redigering, klippning och formatanpassning.
 • Event och mässor (helhets- eller delansvar).
 • Marknadsundersökningar
 • Uppföljning av kampanjer/opinionsbildande insatser. 

För tryckeritjänster finns en separat upphandling med tryckerier. Notera att reklam- och kommunikationsbyråerna kan anlita sina upparbetade tryckerier för VGR:s uppdrag, om det utgör en mindre del av beställningen.

Senast uppdaterad: 2018-03-26 14:02