Annonseringstjänster

Det är viktigt att annonser från Västra Götalandsregionen (VGR) följer den grafiska profilen, har rätt logotyper och hamnar i rätt media.

Det är också viktigt att vi får rätt pris. När vi behöver annonsera ska vi därför alltid använda upphandlad leverantör. Det gäller alla typer av annonser i alla typer av media, både tryck och digitalt. Undantaget är profilannonser. 

Leverantören

  • garanterar att annonserna utformas på rätt sätt, förhandlar priser och ger råd om lämpliga medier för annonsering.
  • förmedlar annonser i alla typer av media för till exempel rekrytering, samhällsinformation och kampanjer.
  • ger strategisk medierådgivning, exempelvis om kanalval, medieanalyser och prognoser.

Verksamheter med organisationsnummer 23 21 00-0131, Göteborgs Symfoniker AB och Västtrafik AB kan använda ramavtalet. 

Leverantörer

VGR har tecknat ramavtal med tre leverantörer. I första hand gör man avrop från den leverantör som är rangordnad som nummer ett. Skulle inte leverantören ha möjlighet att genomföra uppdraget ska förfrågan istället gå till nästa leverantör i turordningen. Om inte heller denna kan ta sig an uppdraget går frågan till den tredje leverantören. 

Leverantörernas rangordning

  1. TROSS Sverige AB
  2. Nowa Kommunikation AB
  3. Vizeum Sverige AB

Kontaktuppgifter Tross

E-post: vgr@tross.se
Telefon: 036-17 29 60

VGR-ansvarig: Jessica Bohman, digital director
E-post: jessica.bohman@tross.se
Telefon: 036-17 29 65

Platsannonser

Alla köp av platsannonser ska ske i samarbete med personal/HR-funktionen. All extern platsannonsering ska ske i så kallade samlingsannonser.

Tänk på

  • Vi ska synas, men det är viktigt att vi gör det i rätt forum. De kanaler vi väljer ska ge valuta för pengarna och nå målgruppen på ett effektivt sätt. De ska också vara förenliga med bilden av oss som en professionell och förtroendeingivande organisation.
  • Ingen annan än vi själva bestämmer när och var vi ska annonsera. Ofta ger den dyra annonsen inte större effekt än de gratiskanaler vi förfogar över, exempelvis vår webbsida.
  • Det finns en checklista vid annonsförsäljning (länk till Insidan) som du kan använda om du blir kontaktad av annonssäljare. Den hjälper dig avgöra om det är värt att köpa annonsplatsen. Kontakta också gärna en kommunikatör för att diskutera innan du fattar beslut. 

Behöver du råd om hur vi ska presentera VGR finns det anvisningar och tips i den visuella profilen.

Kontakt:
visuellprofil@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2018-03-26 13:06