Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Titlar och beteckningar på engelska

När det gäller översättning av titlar och beteckningar finns det inget rätt eller fel, ingen gemensam nomenklatur som gäller för alla länder i världen. Listan nedan ska ses som förslag, man får vara lyhörd för vad som används när man möter personer med motsvarande titlar och verksamheter i andra länder och regioner.

Översättningen är i första hand till för att beskriva vilken funktion en viss tjänsteman eller ett visst politiskt organ har.

Terminologilistan är framtagen av översättningsavdelningen på Tolkförmedling Väst. Vid frågor om översättningarna, kontakta oversattning@tolkformedlingvast.se

Västra Götalandsregionen heter Region Västra Götaland på engelska.

Den geografiska platsen och länet ska inte översättas utan heter Västra Götaland.

Politisk organisation

Regionfullmäktige: Regional Assembly*/Regional Council
Ordförande i regionfullmäktige: President of the Regional Assembly*/Regional Council
1:e vice ordförande i regionfullmäktige: First Vice President of the Regional Assembly*/Regional Council 
2:e vice ordförande i regionfullmäktige:  Second Vice President of the Regional Assembly*/Regional Council 
 
Regionfullmäktiges presidium: Regional Assembly*/Regional Council Presiding Committee
Ledamot i regionfullmäktige: Member of the Regional Assembly*/Regional Council. Regional Councillor 
Ersättare i regionfullmäktige: Deputy Member of the Regional Assembly*/Regional Council

Regionstyrelsen: Regional Executive Board/Committee**
Ordförande i regionstyrelsen: President of the Regional Executive Board/Committee**
Vice ordförande i regionstyrelsen: Vice President of the Regional Executive Board/Committee**
Regionstyrelsens presidium: Presiding Committee of the Regional Executive Board/Committee*** 
Regionråd: Member of the Regional Executive Board/Committee**
Ersättare, regionråd: Deputy Member of the Regional Executive Board/Committee**

Partibeteckningar, Political parties

(S) Socialdemokraterna: Social Democratic Party
(M) Moderata Samlingspartiet: Moderate Party
(KD) Kristdemokraterna: Christian Democratic Party
(V) Vänsterpartiet: Left Party
(C) Centerpartiet: Centre Party
(FP) Folkpartiet Liberalerna: Liberal Party
(MP) Miljöpartiet de gröna: Green Party
(SD) Sverigedemokraterna: Sweden Democrats

Politisk sekreterare: Political Secretary

Övriga styrelser, nämnder: Other committees

Arvodesberedning: Remuneration Committee
Beredning för forskning och utveckling: Research and Development Advisory Committee
Beredning för hållbar utveckling: Sustainable Development Advisory Committee
Bolag: Companies
Fastighetsnämnd: Property Management Committee
Folkhögskolestyrelser: Folk High School Boards
Hälso- och sjukvårdsnämnd: Healthcare Committee
Hälso- och sjukvårdsstyrelse: Healthcare Board
Internationell beredning: International Advisory Committee
Kollektivtrafiknämnd: Public Transport Committee
Kulturnämnd: Cultural Affairs Committee
Kulturnämndens ordförande: President of the Cultural Affairs Committee
Lokal hälso- och sjukvårdsnämnd: Local Healthcare Committee
Miljönämnd: Environment Committee
Miljönämndens ordförande: President of the Environment Committee
Nämnd för hälsa och stressmedicin: Executive Boards of Health and Working Life and Institute of Stress Medicine
Patientnämnd: Patient Advisory Committee / Patients' Advisory Committee / Patient Support Committee
Personalutskott: Human Resources Sub-Committee
Regionutvecklingsnämnd: Regional Development Committee
Regionutvecklingsnämndens ordförande: President of the Regional Development Committee
Revisionsenhet: Audit Committee
Servicenämnd: Service Committee
Styrelse för beställd sjukvård: Commissioned Healthcare Board
Styrelse för: Executive Boards of:
Tandvårdsstyrelsen: Dental Board
Valberedning: Nominations Committee
Ägarutskott: Ownership Issues Sub-Committee

Verksamheter, Operating areas

Alingsås lasarett: Alingsås Hospital

Angereds närsjukhus: Angered Hospital

Frölunda specialistsjukhus: Frölunda Specialist Hospital

Högsbo närsjukhus: Högsbo Hospital

Kungälvs sjukhus: Kungälv Hospital

NU-sjukvården: NU Hospital Group

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Sahlgrenska University Hospital

Sjukhusen i väster: SV Hospital Group

Skaraborgs Sjukhus: Skaraborg Hospital

Södra Älvsborgs Sjukhus: Södra Älvsborg Hospital

Primärvård: Primary Healthcare

Habilitering & Hälsa: Habilitation & Health

Naturbruksgymnasierna: Agricultural Colleges

Botaniska trädgården, Göteborg: Gothenburg Botanical Garden

GöteborgsOperan: The Göteborg Opera

Göteborgs Symfoniker: Gothenburg Symphony Orchestra

Västsvenska turistrådet: West Sweden Tourist Board

Koncernkontoret: Head Office

koncernavdelning, koncernstab: Department of

verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp: Operational Controlling, Finance and Corporate Purchasing

regional utveckling: Regional Development

hälso- och sjukvård: Healthcare

kommunikation och externa relationer: Communications and External Relations 

HR: Human Resources

data och analys: Data Management and Analysis

ärendesamordning och kansli: Case Coordination and Administration

kultur: Cultural Affairs

kansliavdelningen: Administrative Affairs Department

Förvaltningen för kulturutveckling: Cultural Development Administration

Tjänstepersoner, Public officials 

regionledning: Regional Management

regiondirektör: Regional Executive Officer

regiondirektörens stab: Regional Executive Officer's Staff

regiondirektörens sekreterare: Secretary to the Regional Executive Officer

regionutvecklingsdirektör: Regional Development Director

utvecklingsdirektör: Director of Development

personaldirektör: Human Resources Director

direktör, primärvård och tandvård: Primary Healthcare and Dental Care Director

ekonomidirektör: Chief Financial Officer (CFO)

hälso- och sjukvårdsdirektör: Healthcare Director

IT-direktör: Chief Information Officer (CIO)

kommunikationsdirektör: Communications and Public Affairs Director / Director of Communications and Public Affairs   

kanslidirektör: Administrative Director

chef, näringslivsutveckling: Head of Business and Regional Development 

controller: Controller

chefsjurist: Chief Legal Officer (CLO) General Counsel

kulturchef: Cultural Affairs Director

miljöchef: Environment Director

chef externa relationer: Head of External Relations 

förvaltningschef: Executive Director

enhetschef: Head of Unit

Verksamhetschef: Head of Department

Sektionschef: Head of Section

Studierektor: Programme Director

Handledare: Supervisor

Överläkare: Consultant (Neurosurgeon, Psychiatrist och så vidare)

Specialistläkare: Specialist (in neurosurgery, in psychiatry och så vidare)

ST-läkare: Resident/Registrar

ST: Specialty training / Residency training

Underläkare: Junior Doctor/Intern

Klinikchef: Clinic Director

Övertandläkare: Consultant (Orthodontist, Periodontist och så vidare)

Specialisttandläkare: Specialist (in orthodontics, paediatric dentistry och så vidare)

ST-tandläkare: Resident

Head of (xx) Care Unit
Senior Physician, (xx) Care Unit 
Physician-in-charge, (xx) Care Unit 
Care Unit Consultant ****

Kommentarer

Ordföljd varierar i vissa fall.
* Fullmäktige = Assembly enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Council of European Councils and Regions. 'Council' är ett vedertaget och fullt godkänt alternativ.
** Styrelse = Committee enligt Sveriges Kommuner och Landsting. 'Board' är ett vedertaget och fullt godkänt alternativ.
*** Presiding Committee of the Regional Executive Committee – för att undvika ordupprepning är 'Presiding Committee of the Regional Executive Board' ett bättre alternativ.
**** Överläkare = Consultant (UK) – specialistläkare som därmed blir chef inom ett visst område

 

Termerna är översatta till EU-anpassad engelska. I de fall de skiljer sig från amerikansk eller brittisk engelska finns även de alternativa översättningarna. Översättning av titlar och beteckningar ska ses som förslag på översättning.

För frågor och konsultation om översättningsuppdrag, kontakta Tolkförmedling Väst: oversattning@tolkformedlingvast.se eller ring 010-211 72 10.


Senast uppdaterad: 2022-09-07 12:42