Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Titlar och beteckningar på engelska

När det gäller översättning av titlar och beteckningar finns det inget rätt eller fel, ingen gemensam nomenklatur som gäller för alla länder i världen. Listan nedan ska ses som förslag, man får vara lyhörd för vad som används när man möter personer med motsvarande titlar och verksamheter i andra länder och regioner.

Översättningen är i första hand till för att beskriva vilken funktion en viss tjänsteman eller ett visst politiskt organ har.

Terminologilistan är framtagen av översättningsavdelningen på Tolkförmedling Väst. 


Västra Götalandsregionen heter Region Västra Götaland på engelska.

Den geografiska platsen och länet ska inte översättas utan heter Västra Götaland.

Politisk organisation

Regionfullmäktige: Regional Assembly*/Regional Council
Ordförande i regionfullmäktige: President of the Regional Assembly*/Regional Council
1:e vice ordförande i regionfullmäktige: First Vice President of the Regional Assembly*/Regional Council 
2:e vice ordförande i regionfullmäktige:  Second Vice President of the Regional Assembly*/Regional Council 
 
Regionfullmäktiges presidium: Regional Assembly*/Regional Council Presiding Committee
Ledamot i regionfullmäktige: Member of the Regional Assembly*/Regional Council. Regional Councillor 
Ersättare i regionfullmäktige: Deputy Member of the Regional Assembly*/Regional Council

Regionstyrelsen: Regional Executive Board/Committee**
Ordförande i regionstyrelsen: President of the Regional Executive Board/Committee**
Vice ordförande i regionstyrelsen: Vice President of the Regional Executive Board/Committee**
Regionstyrelsens presidium: Presiding Committee of the Regional Executive Board/Committee*** 
Regionråd: Member of the Regional Executive Board/Committee**
Ersättare, regionråd: Deputy Member of the Regional Executive Board/Committee**

Partibeteckningar, Political parties

(S) Socialdemokraterna: Social Democratic Party
(M) Moderata Samlingspartiet: Moderate Party
(KD) Kristdemokraterna: Christian Democratic Party
(V) Vänsterpartiet: Left Party
(C) Centerpartiet: Centre Party
(FP) Folkpartiet Liberalerna: Liberal Party
(MP) Miljöpartiet de gröna: Green Party
(SD) Sverigedemokraterna: Sweden Democrats

Politisk sekreterare: Political Secretary

Övriga styrelser, nämnder: Other committees

Arvodesberedning: Remuneration Committee
Beredning för forskning och utveckling: Research and Development Advisory Committee
Beredning för hållbar utveckling: Sustainable Development Advisory Committee
Bolag: Companies
Fastighetsnämnd: Property Management Committee
Folkhögskolestyrelser: Folk High School Boards
Hälso- och sjukvårdsutskott: Healthcare Sub-Committee
Hälso- och sjukvårdsnämnd: Healthcare Committee
Hälso- och sjukvårdsstyrelse: Healthcare Board
Internationell beredning: International Advisory Committee
Kommitté för folkhälsofrågor: Public Health Committee
Kommitté för rättighetsfrågor: Human Rights Committee
Kollektivtrafiknämnd: Public Transport Committee
Kulturnämnd: Cultural Affairs Committee
Kulturnämndens ordförande: President of the Cultural Affairs Committee
Lokal hälso- och sjukvårdsnämnd: Local Healthcare Committee
Miljönämnd: Environment Committee
Miljönämndens ordförande: President of the Environment Committee
Nämnd för hälsa och stressmedicin: Executive Boards of Health and Working Life and Institute of Stress Medicine
Patientnämnd: Patient Advisory Committee / Patients' Advisory Committee / Patient Support Committee
Personalutskott: Human Resources Sub-Committee
Primärvårdsstyrelsen: Primary Healthcare Board
Regionutvecklingsnämnd: Regional Development Committee
Regionutvecklingsnämndens ordförande: President of the Regional Development Committee
Revisionsenhet: Audit Committee
Servicenämnd: Service Committee
Styrelse för beställd sjukvård: Commissioned Healthcare Board
Styrelse för: Executive Boards of:
Tandvårdsstyrelsen: Dental Board
Valberedning: Nominations Committee
Ägarutskott: Ownership Issues Sub-Committee

Verksamheter, Operating areas

Alingsås lasarett: Alingsås Hospital

Angereds Närsjukhus: Angered Hospital

Frölunda Specialistsjukhus: Frölunda Specialist Hospital

Kungälvs sjukhus: Kungälv Hospital

NU-sjukvården: NU Hospital Group

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Sahlgrenska University Hospital

Sjukhusen i Väster: SV Hospital Group

Skaraborgs Sjukhus: Skaraborg Hospital

Södra Älvsborgs Sjukhus: Södra Älvsborg Hospital

Primärvård: Primary Healthcare

Habilitering & Hälsa: Habilitation & Health

Naturbruksgymnasierna: Agricultural Colleges
Botaniska trädgården, Göteborg: Gothenburg Botanical Garden

GöteborgsOperan: The Göteborg Opera
Göteborgs Symfoniker: Gothenburg Symphony Orchestra
Västsvenska turistrådet: West Sweden Tourist Board

Koncernkontoret: Head Office
koncernavdelning, koncernstab: Department of
verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp: Operational Controlling, Finance and Corporate Purchasing

regional utveckling: Regional Development

hälso- och sjukvård: Healthcare
kommunikation och externa relationer: Communications and External Relations 
HR: Human Resources
utförarstyrning och samordning: Provider Governance and Coordination
data och analys: Data Management and Analysis
ärendesamordning och kansli: Case Coordination and Administration
intern utveckling och utredning: Internal Development and Evaluation
kultur: Cultural Affairs
kansliavdelningen: Administrative Affairs Department

Förvaltningen för kulturutveckling: Cultural Development Administration

Tjänstemän, Public officials 

regionledning: Regional Management
regiondirektör: Regional Executive Officer
regiondirektörens stab: Regional Executive Officer's Staff
regiondirektörens sekreterare: Secretary to the Regional Executive Officer
regionutvecklingsdirektör: Regional Development Director
utvecklingsdirektör: Director of Development
personaldirektör: Human Resources Directordirektör, primärvård och tandvård: Primary Healthcare and Dental Care Director
ekonomidirektör: Chief Financial Officer (CFO)
hälso- och sjukvårdsdirektör: Healthcare Director
IT-direktör: Chief Information Officer (CIO)
kommunikationsdirektör: Communications and Public Affairs Director / Director of Communications and Public Affairs   
kanslidirektör: Administrative Director

chef, näringslivsutveckling: Head of Business and Regional Development 
controller: Controller
chefsjurist: Chief Legal Officer (CLO) General Counsel
kulturchef: Cultural Affairs Director
miljöchef: Environment Director
chef externa relationer: Head of External Relations 
förvaltningschef: Executive Director
enhetschef: Head of Unit
  
Head of (xx) Care Unit
Senior Physician, (xx) Care Unit 
Physician-in-charge, (xx) Care Unit 
Care Unit Consultant ****

Kommentarer

Ordföljd varierar i vissa fall.
* Fullmäktige = Assembly enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Council of European Councils and Regions. 'Council' är ett vedertaget och fullt godkänt alternativ.
** Styrelse = Committee enligt Sveriges Kommuner och Landsting. 'Board' är ett vedertaget och fullt godkänt alternativ.
*** Presiding Committee of the Regional Executive Committee – för att undvika ordupprepning är 'Presiding Committee of the Regional Executive Board' ett battre alternativ.
**** Överläkare = Consultant (UK) – specialistläkare som därmed blir chef inom ett visst område

 

Termerna är översatta till EU-anpassad engelska. I de fall de skiljer sig från amerikansk eller brittisk engelska finns även de alternativa översättningarna. Översättning av titlar och beteckningar ska ses som förslag på översättning.

För frågor och konsultation om översättningsuppdrag, kontakta Tolkförmedling Väst: oversattning@tolkformedlingvast.se eller ring 010-211 72 10.

Läs mer om översättning här 

Senast uppdaterad: 2020-01-24 08:57