Översättning till andra språk

Beställ översättningstjänster av Tolkförmedling Väst

All förmedling av översättningstjänster i Västra Götalandsregionen förmedlas via kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Beställ via e-post: oversattning@tolkformedlingvast.se
Beställ per telefon: 010-211 72 10

Priser för översättning

Här hittar du ett urval av titlar och beteckningar inom VGR översatta till engelska.

Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar.

Översättningsguide

En bra översättning är ofta resultatet av ett gott samarbete mellan beställare och översättare. Genom att förbereda sig och vara ute i god tid kan man spara tid och pengar och nå ett bättre resultat. Här finns några tips till dig som ska beställa översättning:

En översättning blir inte bättre än ursprungstexten

Skriv vid behov om den svenska texten till begriplig svenska. Ibland kan det vara motiverat att skriva en helt ny text i stället för att översätta en befintlig. 
Ge information om din arbetsplats och verksamhet. För att översättaren ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att vederbörande känner till organisationens verksamhet. Om texten innehåller fackord och speciella beteckningar, sammanställ dem i en ordlista och ge till översättningsbyrån. Då undviker du många korrekturvändor. 
Du kan också ta hjälp av listan 
engelska titlar och beteckningar inom Västra Götalandsregionen

Vilka är målgrupperna?

I vilket land ska översättningen användas? 
Avses brittisk eller amerikansk engelska eller kanske en lite förenklad engelska som fungerar internationellt? Tänk också på att det även finns skillnader mellan spansk och sydamerikansk spanska, portugisisk och brasiliansk portugisiska, och mellan fransk, kanadensisk och senegalesisk franska. 
Precis som när du skriver en svensk text  bör du anpassa språkbruket till den målgrupp du vänder dig till.

Olika typer av översättning

Rak översättning. Översättaren har fackkunskap och håller sig strikt till manus. Exempel på texter är tekniska manualer, juridiska dokument, patientjournaler. 
Kulturanpassad översättning. Översättningen ska vara anpassad till manus, översättaren får inte stryka text eller skriva om utan lov. Exempel på texter är pressreleaser och broschyrer. 
Copyöversättning. Översättaren tar större hänsyn till budskapet än själva texten. Exempel på texter är annonser och kampanjtexter. Fundera också över vilken ton och vilket tilltal översättningen ska ha och förmedla detta till byrån.

Var ute i god tid och ge rimlig leveranstid till översättningsbyrån

Slutresultatet blir bättre om översättaren inte stressar sig igenom översättningen.
Tolkförmedlning Väst har normal leveranstid på fem arbetsdagar (under 2500 ord). För brådskande uppdrag finns alternativet expressleverans. Vid expressleverans får ni översättningen inom 2,5 arbetsdagar (under 2500 ord). Vid längre texter (över 2500 ord) gäller leveranstid enligt överenskommelse.

Vissa språk kan vara svåra att skilja åt

Ange på produktens/trycksakens förstasida vilket språk översättningen avser.

Vissa språk behöver mer utrymme än svenskan

Om du har begränsat utrymme måste du kanske minska textgraden, göra om sidan eller stryka i texten. Projektledaren kan ge besked om hur många procent den aktuella texten sväller. Översättningsbyrån kan leverera tryckfärdiga original på språk med andra tangentbord.

Så här går det till

En projektledare ansvarar för kontakten med översättarna, du har alltså inte själv kontakt med översättaren. Projektledaren tar emot din beställning. Ni kommer överens om uppdragets omfattning och leveranstid. Projektledaren håller i hela produktionen, från beställning till godkänd leverans.
Översättaren ska vara förtrogen med verksamhet och terminologi inom vårt område. Men har du ordlistor över verksamhetsspecifika termer och begrepp, så förse översättaren med detta. Ju mer vi underlättar, desto större chans är det att översättningen blir bra. Det är också bra att skicka med referenslitteratur.

Om du har synpunkter ska du förmedla dem till projektledaren, helst skriftligt. Det är vanligt att en text får korrigeras ett par gånger innan båda parter är nöjda.

När du ska publicera på andra språk

I Språkrådets vägledning för flerspråkig information finns tips och råd om vad du ska tänka på vid publicering av information på olika språk, i synnerhet på webben.

Vad gäller för minorietsspråken?

Minoritetsspråk och språklag

Senast uppdaterad: 2018-03-26 15:57