Månadsrapport

Månadsrapport med koncernövergripande uppföljning publiceras vid delår mars, augusti och årsredovisning.

Månadsrapport augusti 2018.pdf (2018-10-01)

Månadsrapport mars 2018.pdf (2018-04-23)

Månadsfakta december 2017.pdf (2018-02-19)

Månadsfakta augusti 2017.pdf (2017-09-21)

Senast uppdaterad: 2018-10-01 08:02