Månadsrapport

Månadsrapport med koncernövergripande uppföljning publiceras vid delår mars, augusti och årsredovisning.

Månadsrapport december 2018.pdf (2019-01-29)

Månadsrapport augusti 2018.pdf (2018-10-01)

Månadsrapport mars 2018.pdf (2018-04-23)

Månadsfakta december 2017.pdf (2018-02-19)

Senast uppdaterad: 2019-01-29 13:54