Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen deltar i internationell konferens om kvalitet och säkerhet i vården

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum på Svenska Mässan i Göteborg. Syftet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt. Det finns ett fullspäckat program med fysiska föreläsningar, workshops och studiebesök i vårdverksamheter i Västra Götaland.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är konferensens svenska partner tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Under konferensens första dag, måndagen den 20 juni, bjuds svenska deltagare in till Camp Sweden. Där diskuteras flera viktiga framtidsfrågor för svensk vård och omsorg i ämnen som omställningen till nära vård, psykisk hälsa, patientsäkerhet, förebyggande hälsa, kvalitetsregister och kunskapsstyrning.
Läs mer om konferensen på SKR:s webbplats.

Anmälan 

Anmälan till konferensen sker på den internationella webbsidan. Läs först instruktioner för svenska deltagare på länken nedan. Svenska deltagare får rabatt på konferensavgifterna. Det finns även möjlighet till finansiering för patienter/brukare/vårdare. Anmäl dig gärna innan 20 april.
Så här gör du för att anmäla dig (länk till SKR)

Program

Under konferensen kommer följande teman att vara i fokus:

 • Quality Cost Value – Kvalitet, kostnader och värde
 • Safety – Tillit och säkerhet
 • Person and Family Centered Care – Person- och familjecentrerad vård
 • Population and Public Health – Hälsa i befolkningen
 • Building Capability and Leadership – Utveckla förmåga att leda utveckling
 • Improvement Methods – Förbättringsmetoder
 • Integrated Care – Nära vård

På konferensens internationella webbplats finns fullständigt program och här anmäler du vilka föreläsningar du vill gå på. Det är begränsat antal platser till föreläsningarna så anmäl dig i god tid för att säkra din plats.
Fullständigt program på konferensens internationella webbplats

Föreläsare från Västra Götaland

Flera föreläsare från Västra Götaland kommer att föreläsa under konferensen. Här har vi listat föreläsning och föreläsare:

 • Hospital-wide boost for digitalization and digital competence at Sahlgrenska University Hospital
  Christian Colldén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset and Britt-Marie Zaman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Power: dynamic or dynamite in Co-production
  Caroline Ärleskog, Göteborgs universitet 
 • Remote person-centred care – possibilities, obstacles and effects
  Inger Ekman, Göteborgs universitet, GPCC, Centre for person-centred care
 • Measuring spatial aspects for better health
  Helle Wijk, Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
 • Interested in implementing person-centred care? We have the tools to help!
  Axel Wolf, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska akademin, GPCC, Göteborgs universitet and Emma Forsgren, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska akademin, GPCC, Göteborgs universitet

Studiebesök i våra vårdverksamheter

Under konferensen anordnas studiebesök på några av våra vårdverksamheter i Västra Götaland.  Anmälan till studiebesöken sker samtidigt som du anmäler dig till konferensen. Läs mer om studiebesöken här:

Angered - Samarbete för jämlikhet i hälsa i ett mångkulturellt samhälle

En unik möjlighet att lära sig mer om samarbetet mellan professionella och patienter/ vårdnadshavare/invånare, med extra fokus på barn, kvinnor och familjer. Betoning på det mångkulturella områdets specifika behov och användning av kulturell kompetens som en viktig framgångsfaktor. Vi erbjuder en heldag med inledning och avslutning tillsammans och däremellan fyra valbara spår; Angereds närsjukhus - Uppsökande verksamhet för minskad förekomst av psykisk ohälsa och förbättrad folkhälsa, Närhälsan Familjecentralen Angered, Angered Rehabmottagning och Hälsoteket i Angered.

NU-sjukvården 

Kom och se exempel på prestigelös samverkan över professions- och organisationsgränser som leder till högre kvalitet och effektivitet. Besök en förlossnings- och neonatalvård i världsklass där familj och barn vårdas tillsammans i nybyggda toppmoderna lokaler. 
Följ med in på våra nybyggda operationssalar där ett unikt teamsamarbete och uppgiftsväxling kortar patienters tid på sjukhus och ökar tillgängligheten. Se unik prisbelönt arkitektur vid psykiatri på Brinkåsen, där patient- och närståendedelaktigheten är väl utvecklad. Inom psykiatrin arbetas med brukarstyrd inläggning för att minska självskador och suicid. Träffa alla aktörer inom samverkande sjukvård där NU-sjukvården och ambulansverksamheten samarbetar med primärvård, kommuner, SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral. Arbetet har fått flera nationella utmärkelser.

SÄS & Kraftens hus

Besök Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och se hur vi arbetar med omställning till ett hållbart sjukhus framåt. Vi ställer om till nära vård och arbetar med personcentrering. Vi arbetar innovativt med patientsäkerhet, bland annat med Gröna korset som skapades här hos oss. Digitalisering, AI och processorientering hjälper oss att skapa värde och främja våra patienters framtida hälsa.
Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner

SU & Närhälsan - Patientdelaktighet genom digitalisering och innovation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), ett av Europas största sjukhus, förbättrar sjukvården genom innovation och forskning.
Närhälsan är Sveriges största offentliga primärvårdsleverantör med 5 500 anställda och över 200 verksamheter inklusive digitala mottagningar.
Du får en inblick i vårt engagemang för patient- och medarbetardriven organisationsutveckling mot bakgrund av innovation och digitalisering. Ett platsbesök på nya Drottning Silvias barnsjukhus kombineras med en presentation av en vårdcentralförankrad testbädd för experimentell forskning.
På den neurologiska mottagningen kommer vi att illustrera digitala vård och egenmonitoreringsprojekt inom specialiserade vård, primärvård och i regional samverkan. Vårt fokus är patientens delaktighet och självbestämmande, kvalitet, säkerhet och effektivitet.

På konferensens internationella webbsida finns beskrivningar av studiebesöken på engelska, där finns även detaljerade program för respektive verksamhet. Tips! Innehållet i konferensprogrammet kan filtreras genom att välja "Site visits" under "Session format" i filtreringsfunktionen.
Fullständigt program på konferensens internationella webbplats

Vi ses på konferensen!

Vi hoppas på stort svenskt deltagande från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Vi ses på konferensen!


Senast uppdaterad: 2022-09-08 15:46