Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

07
aug

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
15
aug

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
15
aug

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
16
aug

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
16
aug

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
16
aug

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
21
aug

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
21
aug

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionassalen, Residenset
Ort: Vänersborg
21
aug

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket
Ort: Göteborg
21
aug

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
22
aug

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
22
aug

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
22
aug

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Rälsen, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
23
aug

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Stora Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus
Ort: Göteborg
23
aug

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vänern
Ort: Mariestad
23
aug

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
23
aug

Kulturnämnden sammanträder augusti 2018

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
24
aug

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
28
aug

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
29
aug

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
30
aug

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Anges senare
Ort: Borås
30
aug

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
30
aug

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus, lokal Björken
Ort: Skövde
30
aug

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
30
aug

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
30
aug

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
31
aug

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ej klart
Ort: Göteborg
31
aug

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
05
sep

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
05
sep

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
06
sep

Presidiemöte med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra hamngatan 37-41, Tiveden
Ort: Göteborg
06
sep

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
07
sep

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
07
sep

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
10
sep

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Tallen
Ort: Skövde
11
sep

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Carmen Burgårdens Konferenscenter
Ort: Göteborg
12
sep

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
12
sep

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
13
sep

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
13
sep

Presidium naturbruksstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
13
sep

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
13
sep

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
14
sep

Gemensamma presidieöverläggningar - GPÖ

Starttid:
Sluttid:
Plats: Orientkusten - Centralhuset
Ort: Göteborg
14
sep

Politisk samverkan Skaraborg (PSS)

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gothia Science park - Magnolian
Ort: Skövde
18
sep

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
18
sep

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg