Sammanträdestider för styrelser och nämnder

Regionstyrelsen sammanträder. fr.v. Gunilla Levén (M), Jonas Andersson (L), Annika Tännström (M). Fotograf; Peter Wahlström.

Kalendern visar sammanträden för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser 60 dagar framåt i tiden.

19
sep

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
19
sep

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
19
sep

Styrelsen för Kultur i Väst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst
Ort: Göteborg
20
sep

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
20
sep

Kollektivtrafiknämnden 20-21/9

Starttid:
Sluttid:
Plats: Scandic Hotell Swania
Ort: Trollhättan
20
sep

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Grand hotell
Ort: Alingsås
20
sep

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
20
sep

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
20
sep

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Ekelundsgatan 8, rum 732
Ort: Göteborg
21
sep

Miljönämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hållö
Ort: Sotenäs
21
sep

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Rälsen, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
21
sep

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Sluttid:
Plats: Folktandvården, konferensrummet
Ort: Skövde
21
sep

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasrett
Ort: Alingsås
21
sep

Styrelsemöte Styrelsen för folkhögskolorna

Starttid:
Sluttid:
Plats: Grebbestads folkhögskola
Ort: -
21
sep

Kulturnämnden sammanträder september 2018

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
21
sep

Primärvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bohusgården
Ort: Uddevalla
21
sep

Styrelsen för beställd primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bohusgården
Ort: Uddevalla
21
sep

Folkhälsokommitté

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
21
sep

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
21
sep

Styrelsen för Västarvet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Göteborgs naturhistoriska museum
Ort: Göteborg
25
sep

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
25
sep

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket
Ort: Göteborg
25
sep

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
26
sep

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Anges senare
Ort: Alingsås
26
sep

Styrelsemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
26
sep

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
26
sep

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
27
sep

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
27
sep

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
28
sep

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vänern
Ort: Mariestad
28
sep

Nämndsammanträde Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst), Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg
Ort:
02
okt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
03
okt

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
03
okt

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
03
okt

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
04
okt

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
04
okt

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
04
okt

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
08
okt

Presidium naturbruksstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
09
okt

Regionfullmäktige

Starttid:
Sluttid:
Plats: Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
Ort: Göteborg
10
okt

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
10
okt

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
11
okt

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
11
okt

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
11
okt

Presidiemöte med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra hamngatan 37-41
Ort: Göteborg
12
okt

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
12
okt

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
12
okt

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
16
okt

Beredningen för hållbar utveckling

Starttid:
Sluttid:
Plats: -
Ort:
17
okt

Nämndsammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Pulsen
Ort: Borås
18
okt

Nämndsammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
18
okt

Nämndsammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Aulan
Ort: Uddevalla
18
okt

Servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Rälsen, Gullbergsvass
Ort: Göteborg
19
okt

Presidiemöte - Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Destinationen
Ort: Göteborg
19
okt

Psykiatriberedningen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs sjukhus
Ort: Skövde
23
okt

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
23
okt

Regionfullmäktige

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Vänersborg
24
okt

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
24
okt

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Sluttid:
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
25
okt

Styrelsen för beställd primärvård

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
25
okt

SÄS Styrelsemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Bertil Söderlingsalen
Ort: Borås
25
okt

Folkhälsokommitté

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
25
okt

Sammanträde med kommittén för mänskliga rättigheter

Starttid:
Sluttid:
Plats: Etage, Läppstiftet konferens
Ort: Göteborg
25
okt

Kulturnämnden sammanträder oktober 2018

Starttid:
Sluttid:
Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
25
okt

Styrelsemöte Styrelsen för folkhögskolorna

Starttid:
Sluttid:
Plats: Göteborgs folkhögskola
Ort: Göteborg
25
okt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
Plats: Regionens Hus, lokal Tallen
Ort: Skövde
25
okt

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
25
okt

Styrelsemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
25
okt

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Stora Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus
Ort: Göteborg
26
okt

Kollektivtrafiknämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass
Ort: Göteborg
26
okt

Primärvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
26
okt

Miljönämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
26
okt

Styrelsen för Alingsås lasarett

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
26
okt

Nämndsammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vänern
Ort: Mariestad
26
okt

Nämndsammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
30
okt

Fastighetsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Anges senare
Ort: -
06
nov

Presidiemöte södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Avsikten, Solhem
Ort: Borås
06
nov

Styrelsen för Kultur i Väst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Carolus Rex, Kultur i Väst
Ort: Göteborg
06
nov

Presidiemöte Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Starttid:
Sluttid:
Plats: Barken Lillhagsparken
Ort: Göteborg
06
nov

Ägarutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
06
nov

Presidiemöte norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Smögen
Ort: Uddevalla
07
nov

Presidiemöte - servicenämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass konferens
Ort: Göteborg
07
nov

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
08
nov

Personalutskottet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
08
nov

Presidiemöte östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Vättern
Ort: Mariestad
08
nov

Presidiemöte västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jullen LHP
Ort: Göteborg
08
nov

Presidiemöte regionutvecklingsnämnden

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas senare
Ort: Göteborg
09
nov

Styrelsen för beställd primärvård - presidie

Starttid:
Sluttid:
Plats: Mötesplats Kungshöjd
Ort: Göteborg
09
nov

Primärvårdsstyrelsen - Presidiet

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kungshöjd konferens
Ort: Göteborg
13
nov

Regionstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sessionsalen
Ort: Vänersborg
15
nov

SÄS Presidiemöte

Starttid:
Sluttid:
Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus
Ort: Borås
15
nov

Presidiemöte - styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Starttid:
Sluttid:
Plats: Skaraborgs Sjukhus
Ort: Skövde
15
nov

Presidium naturbruksstyrelsen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Annexet, Regionens Hus
Ort: Skövde
16
nov

Nämndsammanträde Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Centralhuset Konferens, First Hotel G, Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03 Göteborg
Ort: