Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

Välj rätt tillstånd när du parkerar
Tänk på att välja rätt tillstånd när du köper ditt parkeringstillstånd i Whoosh. Från och med årsskiftet så finns inte längre alternativet dagtillstånd. Nu finns det två parkeringstillstånd att välja mellan för personal, dygnstillstånd eller natt- och helgtillstånd. Välj rätt tillstånd beroende vilken tid du brukar parkera. Då ska du välja dygnstillstånd Välj dygnstillstånd om du behöver parker...

Gästateljéstipendiater 2018
Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.
Avsändare:E-postadress

30 år sedan NÄL öppnade
20 januari 1988 flyttade de sista patienterna från lasaretten i Vänersborg och Trollhättan till det nybyggda Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, som ligger vid kommungränsen mellan de två kommunerna. Idag är NÄL ett stort länssjukhus, med bland annat den största akutmottagningen i Västra Götalandsregionen.

VGR satsar drygt 16 miljoner på utbildningsinsatser inom vården
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.
Avsändare:E-postadress

Regeringens utredare imponerad över VGR:s arbete
Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.
Avsändare:E-postadress

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare
För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutat om att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet.

Regionstyrelsen 16 januari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götalande och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.
Avsändare:E-postadress

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare
För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.
Avsändare:E-postadress

Nya priser
Nu gäller nya priser för Folktandvården Västra Götaland. Förändringen gäller vanlig tandvård, specialisttandvård och Frisktandvård.

Plan 1-5 stängs av i p-hus ”Dubbeldäckaren”, 19/1-22/2
Från och med 19 januari till 22 februari stängs plan 1-5 av i p-hus ”Dubbeldäckaren” på Sahlgrenska sjukhuset. Dubbeldäckaren är det nyare parkeringshuset med glasfasad i sju våningar på Ehrenströmsgatan 17. Göteborgs Stads Parkering, som äger parkeringshuset, ska renovera på berget/slänten på p-husets baksida. På grund av det stängs plan 1-5 och den nedre infarten för trafik under arbetet. Den...

Nu går det att logga in i Whoosh igen
Under fredagsmorgonen har det varit problem att logga in i Whoosh via app och webb. Problemet är nu löst och det går åter att köpa tillstånd.  De som försökt köpa tillstånd under morgonen men inte lyckats kommer inte få någon kontrollavgift. 

Misstanke om smitta avskrivs för anställd på Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset avbryter smittspårningen bland de personer som varit i kontakt med den anställde på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning 4-6 samt 8 januari.
Avsändare:E-postadress

Information om mässlingsutbrottet
Med anledning av det mässlingsutbrott som pågår i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen skapat en informationssida om mässling på sin externa webbplats.

Vaccination mot mässling för barn från 12 månader
Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).
Avsändare:E-postadress

Jobbmingel på Kungälvs sjukhus den 5 februari
Kom och jobbmingla med oss den 5 februari!

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.
Avsändare:E-postadress

Aktuellt om mässlingsutbrottet

Problem vid uppdatering av parkeringsavgifter för 2018
I samband med uppdateringen av nya avgifter för 2018 så uppstod problem med automatisk förnyelse av tillstånd och med vissa avgifter i Whooshs system. Kontrollavgifter som utfärdats under perioden 20 december 2017-10 januari 2018 på grund av att giltigt tillstånd saknas tas därför bort. Från och med årsskiftet finns det två tillstånd att välja på , dygnstillstånd eller natt- och helgtillstånd....

Mässlingen

Parkeringsplatser runt p-huset på Ågatan i Mölndal öppnade
Parkeringsplatser runt p-huset på Ågatan i Mölndal i anslutning till den pågående byggnationen är nu öppnade. Parkeringsplatserna finns längs östra, norra och västra fasaderna. Inom kort kommer även det nya p-huset att öppna upp för personalparkering. Möjligheten att parkera på Gunnebogatan i Mölndal finns fortfarande kvar. På Gunnebogatan kan du parkera med Whoosh-tillstånd fram till 28 februa...

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.
Avsändare:E-postadress

UPPDATERAD: Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling
Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.
Avsändare:E-postadress

Ny tandvårdsdirektör på plats
I dag, den 8 januari, tillträder Ann-Charlotte Sundelin som ny tandvårdsdirektör för Folktandvården Västra Götaland.

Mejla din fråga om vaccinationskort
Just nu är det många som ringer till Regionarkivet för att söka sin journal där det står om de vaccinerats mot mässlingen som barn. Därför kan det vara svårt att komma fram på telefon. Det går också bra att skicka in din frågan via e-post.
Avsändare:E-postadress

Automatisk förnyelse av parkeringstaxor 2018
Automatisk förnyelse fungerar inte i månadsskiftet december-januari då det gjorts en ändring av taxorna i Whoosh. Då Whoosh endast har fått godkänt av dig som användare att göra en dragning från ditt bankkonto för en viss summa (gamla taxorna för 2017) men inte fått ett godkännande att göra en dragning av den nya taxan för 2018 så kommer inte systemet Whoosh göra en dragning. Det du får göra so...

Ytterligare ett fall av mässling är konstaterat
Totalt har nu 28 fall av mässling konstaterats i det begränsade utbrottet.

Nytt fall av mässling
Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.
Avsändare:E-postadress

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på tio frågor om mässling och utbrottet
Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.
Avsändare:E-postadress

Nya patientavgifter från 1 januari

Begränsat utbrott av mässling

Information om mässling
Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.
Avsändare:E-postadress

Ett begränsat utbrott av mässling
Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.
Avsändare:E-postadress

Mässlingsutbrott i Göteborg

Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott
Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.
Avsändare:E-postadress

Patientdialogen 12 december

Om- och tillbyggnationen fortsätter
Alingsås lasarett är mitt uppe i om- och tillbyggnadsprojektet av sjukhuset och en hel del har hänt under året.

Leva lika-priset till Taltjänst
Grattis Anett Gösfeldt Borgström, Inger Larsson och Åsa Mattsson på Taltjänst, Habilitering & Hälsa som tilldelats LaSSe Brukarstödcenters tionde Leva Lika pris. "Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Taltjänst bidrar till att förverkliga den rätten för personer som behöver hjälp med att förtydliga sitt tal, har läs- och skrivsvårigheter eller hitta ord i vardagens möten."

Folktandvården bygger nytt

Säkra cykelparkeringar på SU
Jobbar du på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset eller Sahlgrenska sjukhuset och föredrar att ta cykeln till jobbet? Glädjande nyheter - nu finns det så kallade säkra cykelparkeringar på dessa sjukhus! Västfastigheter har som uppdrag att visa på mer hållbara sätt att ta sig till jobbet. Ett hållbart sätt att ta sig till jobbet som är på frammarsch är att cykla. - Det är en prioriterad fråga för o...

Ny tandvårdschef
Under våren tillträder Åsa Leonhardt sin nya tjänst som tandvårdschef för specialisttandvården, forskning och utbildning. Åsa är idag klinikchef för utbildningskliniken på Odontologen i Göteborg.

Nyheter från Dövteamet i Göteborg

Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, december
I sjukhusets senaste nyhetsbrev kan man läsa om den planerade nybyggnaden som ska inhysa röntgen, sjukhusadministrationen, medicintekniska avdelningen samt ett nytt bårhus.

Nya lokaler möjliggör separerade patientflöden
I samband med att sjukhuset växer med nya vårdavdelningar och fler vårdplatser, ökar också behovet av att skala upp ytorna för funktioner som t.ex. röntgenavdelningen. I dagarna sammanställs en s.k. systemhandling för hur det är tänkt att lösas.

Nu införs dygns- och veckotaxor för besökare
Nu blir det billigare för besökare att parkera längre perioder vid våra sjukhus när dygns- och veckotaxor införs.  Från och med 21 december går det att köpa biljett för dygn och vecka. Tidigare har det bara varit timtaxa på sjukhusen. Se taxor för respektive sjukhus på vastfastigheter.se/parkering  

Mobiliseringsinitiativet - har utvecklat mer hälsofrämjande arbetsplatser.
Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR. Alingsås lasarett har deltagit i delprojektet om VGR som arbetsgivare med syftet att minska den stressrelaterade sjukfrånvaron hos de egna medarbetarna.

Mer än tänder 2018
Årets Mer än tänder-konferens handlar om våra tonåringar. Det är en särskilt utmanande period i livet när man är på väg att lämna barn- och ungdomsåren för att bli vuxen. Att testa gränser är en del av att växa upp. Hur kan vi på bästa sätt förhålla oss och kommunicera med unga?

Hjärtmottagningen i nya lokaler
Nu finns vår hjärtmottagning på entréplanet. Följ skyltning från huvudentrén mot Hiss C. Strax bortanför Hiss C hittar du ingången till hjärtmottagningen.

Avdelning 5 i nya lokaler
Vårdavdelning 5, som har inriktning allmän internmedicin med specialitet hjärtsjukdomar, finns nu i nya lokaler. För att hitta till avdelningen, som under en period av ombyggnation, befinner sig i två plan, följ skyltning till Hiss C

Information från VGR om Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
Så här söks medel från Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019 där det krävs stark förankring i regionala strategier.
Avsändare:E-postadress

Välbesökt VGR-seminarium i Nobels anda
Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.
Avsändare:E-postadress
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36