Nyheter och aktuellt från VGR

På denna sida har vi samlat ihop nyheter och aktuellt från de av Västra Götalandsregionens verksamheter som publicerar nyheter och aktuellt på sina webbplatser.

Listan visar nyheter och aktuellt från: Alingsås Lasarett, Avdelning Kultur, Folktandvården, Frölunda specialistsjukhus, Habilitering & Hälsa, Kollektivtrafiken, Kungälvs sjukhus, Koncernkontoret, Miljöavdelningen, NU-sjukvården, Närhälsan, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Regional utveckling, Regionservice och Västfastigheter.

http://vastfast.vgregion.se/VGRtemplates/Common/Util/Rss.aspx?pageId=284059
Det gick inte att hämta från: http://vastfast.vgregion.se/VGRtemplates/Common/Util/Rss.aspx?pageId=284059
Storsatsning i Västsverige på Klimatledande Processindustri
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Storsatsning i Västsverige på Klimatledande Processindustri
Västsvenska Kemi- och Materialklustret beviljas 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på en klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att från att vara en fossilberoende industriregion bli världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Ny förvaltningsorganisation
Den 1 januari får Kungälvs sjukhus en ny styrelse som blir gemensam för Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. I dag ställde sig regionstyrelsen även bakom att de fyra sjukhusen bildar en gemensam förvaltning från och med årsskiftet.
Regionstyrelsen 13 november
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Utvärdering visar: Ingen minskning av tjänsteresorna i VGR
Västra Götalandsregionens medarbetare kör fortfarande lika mycket privat bil i tjänsten som för två år sedan. Inte heller flygresorna har minskat totalt även om antalet inrikesresor gått ned.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Hologram, AI och karies i virtuella 3D-tänder
På årets Riksstämma kan besökarna uppleva och testa framtidens tandvård. I den nya upplevelseytan Future Lab finns bland annat hologramglasögon, simuleringsstationer med virtuella 3D-tänder och en beskrivning av hur artificiell intelligens (AI) används för att ta fram ett nytt beslutsstöd för kariesdiagnostik.
Gemensam satsning på Swedental
I år satsar Folktandvårdsorganisationerna i Sverige på en gemensam monter på Swedental. Montern symboliserar Folktandvårdens styrkor– kunskap, gemenskap och hälsa.
Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. – Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Vaccinera dig i Nordstan 10-11 november
Har du inte möjlighet att vaccinera dig på vårdcentralen mot säsongsinfluensan? Vi finns på plats i Nordstan (Göteborg) lördag 10 november klockan 11.00 - 17.00 och söndag 11 november klockan 11.00 - 17.00. Välkommen att vaccinera dig.
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.
De nya vårdavdelningarna tar form
Om elva månader kommer den södra delen av sjukhusets nya vårdbyggnad att vara inflyttningsklar. Under hösten går flera grupper på rundvandring i byggnaden för att se hur de nya vårdavdelningarna tar form.
Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland
Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Interkulturell dialog som en väg mot jämställdhet
Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Behöver du vaccinera dig mot influensan?
Alla Närhälsans vårdcentraler erbjuder drop-in för influensavaccination 6-9 november 2018 klockan 10:00-18:00. Många vårdcentraler erbjuder även tidsbokning och utökad drop-in för vaccination. Kontakta din vårdcentral eller besök mottagningens webbplats för mer information.
Skulpturvandring väntar i sjukhusets nya utomhusmiljö
När de nya vårdavdelningarna blir klara ska det som just nu är en byggarbetsplats och uppgrävd tomt anläggas för att bli en fin och trivsam utomhusmiljö runt sjukhuset. I den miljön kommer man att hitta inte mindre än sex stora skulpturer.
Ny roll gör skillnad inom psykiatrin
Naseer Tariq är peer supporter, eller certifierad medmänniska som han kallar sig, på psykosavdelningen på Kungälvs sjukhus. Rollen är helt ny inom sjukvården och är ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionen.
Västsvenska EU-konferensen 2018: Ett hållbart framtida EU
Den 18–19 oktober hölls den 16:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Karlstad med temat ”Ett hållbart framtida EU”. Drygt 100 personer deltog från Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland samt kommuner och myndigheter i de tre regionerna. Under de två dagarna hölls föredrag och panelsamtal med representanter från regionerna och inbjudna talare om EU-arbetet på lokal och regional nivå, EU:s långtidsbudget samt arbetet med Agenda2030.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Annika Tännström ny ordförande för VGR:s regionfullmäktige
Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
SKL:s Öppna Jämförelser sporrar VGR:s miljöarbete
För femte året publiceras Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomgång av miljöarbetet i regioner och landsting 2018 för att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. VGR placerar sig ungefär på mitten på listan.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Närhälsan arrangerar 2019 års Nationella primärvårdskonferens
Nationella primärvårdskonferens hålls i Göteborg 1-2 oktober 2019 på Svenska mässan. Vi är stolta och glada över att få skapa ett event som samlar, inspirerar och engagerar kring de viktiga framtidsfrågorna i primärvården.
Så vässas verktygen för innovation
För tredje året i rad arrangerar Västra Götalandsregionen Framtid Västra Götaland. I år handlar konferensen om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för de innovativa lösningarna – de som bidrar till västsvensk konkurrenskraft och skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Konferensen går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Träffa våra arbetsterapeuter
Den 27 oktober är det arbetsterapins dag. Detta uppmärksammar Kungälvs sjukhus arbetsterapeuter genom att under lunchtid den 24–26 oktober finnas på plats i sjukhusets huvudentré för att svara på frågor och dela ut information.
Nobel Week Dialogue 2018
Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning? Som en resurs, för vår hälsa, för miljön och i kulturen: WATER MATTERS.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Inga fler fallolyckor i Frölunda
Alla kan rädda liv
Alla kan rädda liv: Restart a Heart Day 16 oktober
Opera på Fengersfors bruk
I slutet av 70-talet lades bruket i Fengersfors, Dalsland ner efter nära 200 år av järn- och pappersbruk. Efter en tid började konstnärer, hantverkare och formgivare etablera sig på bruket. Under 2000-talet har konstnärskooperativet Not Quite utvecklat bruket till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare 25 000 besökare per år. Det är här vokalensemblen Not Quiet sätter upp sin årliga operaföreställning, av och med invånarna från Fengersfors. Föreställningen har fått kulturstöd från Västra Götalandsregionen.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Klimatsmart mat på våra fat
Inom Västra Götalandsregionen serveras mer än 3 000 000 måltider om året. Maten som serveras på våra restauranger, sjukhus och skolor bidrar till utsläpp av växthusgaser, dessa vill vi minska. Du som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat kan bli mer klimatsmart genom att göra webbutbildningen ”Klimatsmart mat”. Lär dig mer om goda och hälsosamma måltider med låg klimatpåverkan. Gör utbildningen idag.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Regionfullmäktige 9 oktober 2018
Vid mandatperiodens sista regionfullmäktige återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Paraportstipendiet 2018 delades ut.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Så är det att arbeta inom hälso- och sjukvård
Gymnasiedagarna 2018 är igång och Västra Götalandsregionens monter hittar du inne på mötesplatsen Future Skills, där olika branscher presenterar sig. Hos oss får du information inför ditt utbildningsval direkt från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan du ställa frågor och få en känsla för vad ett yrke innebär och vilka vägar som leder dit. Du får också prova att ta blodprov i en låtsasarm och testa andra arbetsredskap.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Folktandvården i Kapstaden
Den 29 september åkte Folktandvårdens första team till Kapstaden i Sydafrika. Teamet består av en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska. Under en månad arbetar de på en klinik i kåkstaden Gugulethu.
Med(ie)vetenhet på Bokmässan 2019 i samarbete med VGR
Varje år lyfter Bokmässan fram temasatsningar med fokus på litteratur och läsning. Bokmässan 2019 kommer att ha tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet. VGR är medarrangör i satsningen på med(ie)vetenhet.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Ett varmt bemötande i en svår situation
För ett par veckor sedan anlände en annorlunda leverans till sjukhuset: en stor kartong fylld av mjuka nallar. Mottagare var sjukhusets arbetsgrupp för barn som anhöriga.
Mat, motion, medicin – påverkar de risken för fall?
Den 2 och 4 oktober kl. 10.30–12.30 välkomnar vi dig till vår huvudentré, där du kan ställa frågor till våra fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och sjuksköterskor om hur mat, motion och medicin påverkar risken för fall.
Frisktandvårdserbjudande för 24-åringar
Folktandvårdens patienter som är födda 1994 får under hösten ett erbjudande om ett treårigt Frisktandvårdsavtal.
Regionstyrelsen 25 september 2018
Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om Västtågsutredningen, delårsrapport för regionstyrelsen och fullmäktige, plan för utfasning av bemanningsföretag och investeringsplan 2019-2021.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Kulturchef Katti Hoflin medverkar på Bokmässan 2018
Katti Hoflin ("författare och hästägande kulturchef") kommer till Bokmässan 27-30 september. Bland annat som moderator för "Sagolik återvinning", om hur tar man sig an en traditionell saga för att modernisera den och varför, och i samtal med världsryttaren Peder Fredricson om att "leva på hoppet".
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Kollektivtrafiknämnden föreslår att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska slås samman till tre
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner till tre. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer, utan att i övrigt innebära en stor förändring.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2019
Under kollektivtrafiknämndens möte den 21 september beslutades att prisjusteringen för 2019 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Alla beslut på plats – SkaS och Högskolan i Skövde startar specialistutbildning
Nu har alla formella beslut fattats för att kunna starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation. 14 januari 2019 startar utbildningen.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Save the date: Konferens om den nya Museilagen 28 november
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se
Jobbmingel för sjuksköterskor
Studerar du till legitimerad sjuksköterska – eller kanske redan är? Då vill vi gärna träffa dig på vår mingelkväll!
Apoteket har öppnat i nya lokaler
Idag flyttar Apoteket Hjärtat in i sina nya lokaler på sjukhuset. Du hittar dem på högersidan strax innan du är framme vid sjukhusets huvudentré.
Kungälvs sjukhus klättrar i AT-rankingen
Varje år sammanställer Sveriges yngre läkares förening en ranking av AT-utbildningarna på landets sjukhus. I årets ranking klättrar Kungälvs sjukhus upp till plats 8 på listan.
Kungälvs sjukhus nyhetsbrev, augusti
I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om goda resultat för strokesjukvården samt om hur patientkallelsesystemet ska bidra till en tyst vårdmiljö i de nya vårdbyggnaderna.
Fluortantens dag
Den 1 september firar vi fluortantens dag och passar på att lyfta två av våra tandsköterskor som arbetar förebyggande och hälsofrämjande ute i skolorna. Vi säger hej till, Zeynab Maloudi Rahimi och Lena Tjulander!
Nytt kallelsesystem bidrar till en tyst vårdmiljö
I samband med att de nya vårdavdelningarna tas i bruk kommer också ett nytt patientkallelsesystem att installeras. Det nya kallelsesystemet är en del i den s.k. tysta vårdmiljön.
VGR har antagit Transportutmaningen
Västra Götalandsregionen har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria inrikestransporter 2030. Transportutmaningen ligger helt i linje med VGR:s långsiktiga mål för fossilfria transporter. Redan år 2020 ska VGR:s person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi och bränsle.
Avsändare:webbredaktion.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36