FAQ - media

På denna sida samlar vi successivt kontaktuppgifter och information som ger svar på frågor som presstjänsten ofta får från media. Nedan finns bland annat telefonnummer till regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen och Västra Götalandsregionens högsta tjänstemän.

Vad har NN för telefonnummer?

Politiker

Alex Bergström (S) 0706-93 24 44
Annika Tännström (M) 0703-62 15 04
Birgitta Losman (MP) 0703-67 95 80
Eva Olofsson (V) 0703-17 10 27
Gunilla Levén (M) 0703-05 32 02
Heikki Klaavuniemi (SD) 0700-82 42 00
Helén Eliasson v. ordf. RS (S) 0761-41 02 69
Håkan Linnarsson (S) 0700-82 59 94
Joakim Larsson ordf. RF (MP) 0703-40 83 89
Johnny Magnusson ordf. RS (M) 0730-98 48 00
Jonas Andersson (L) 0708-37 78 53
Karin Engdahl (S) 0709-10 29 07
Kristina Jonäng (C) 0708-67 16 21
Lena Hult (S) 0705-56 17 84
Magnus Berntsson 2 v. ordf. RF (KD) 0707-14 47 39 
Martin Andréasson (M) 0709-75 75 44
Monica Selin (KD) 0708-44 46 77
Per Tenggren (S) 1 v. ordf. RF (S) 0700-82 55 77

Fler politiker och kontaktuppgifter finns i politikerregistret.

Tjänstemän

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, 0706-32 11 65
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, 0700-82 39 43
Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, 0702-99 02 78
Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör, 0700-82 21 42
Göran Ejbyfeldt, IT-direktör, 0722-50 26 92
Helena Lundberg Nilsson, miljöchef, 0706-63 09 18
Joakim Björck, ekonomidirektör, 0700-82 35 78
Karin Möller, regionchefläkare, 0700-20 66 00
Lina Kolsmyr, chefsjurist, 0722-10 32 83
Maria Fast, beredskaps och säkerhetschef
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57
Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, 0705-64 08 67
Staffan Rydén, kulturchef, 0700-82 45 58

Saknas ett nummer? Ring presstjänsten: 010-441 41 99.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36