Beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder; fr.v. Helen Eliasson v. ordf. och Johnny Magnusson ordf. Fotograf; Peter Wahlstrom