Information med anledning av värmeböljan och allvarliga skogsbränder

Västra Götalandsregionen samverkar med andra myndigheter med anledning av den rådande värmeböljan.

Här har vi samlat länkar för mer information och råd: 

1177 vårdguiden: För hälsofrågor med anledning av såväl värmeböljan som skogsbränderna ring 1177 eller se information på 1177.se "Frågor och svar med anledning av skogsbrand".

"Tips och råd i sommar".

Vid akuta och livshotande situationer ring 112.

Folkhälsomyndigheten:  "Beredskap vid värmebölja",  svar på frågor om risker och praktiska råd vid värmeböljor. 

Krisinformation:  Generella frågor om skogsbränderna finns på krisinformation.se.

113 13: Det går också att ringa telefonnumret 113 13, som är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa dit för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Totalt grill- och eldningsförbud i Västra Götaland 

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16:00  den 25 juli. Läs mer på länsstyrelsen hemsida.