Misstanke om smitta avskrivs för anställd på Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset avbryter smittspårningen bland de personer som varit i kontakt med den anställde på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning 4-6 samt 8 januari.

– Glädjande nog visar det sig att den anställde inte var smittad av mässling, säger Björn Andersson, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett stort antal personer hade varit exponerade för den anställde och som ett led i det förebyggande arbetet med att förhindra smittspridning, gick vi det här fallet ut med information om misstanken.

Sedan julhelgen pågår ett omfattande arbete med en immuninventering av alla medarbetare på Sahlgrenska sjukhuset – närmare 17 000 personer. Den misstänkt smittade personen är immuninventerad enligt dessa rutiner. I samtliga av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar pågår också inventering av personalens immunitet och vaccinering erbjuds. Regionservice och Västfastigheter genomför också immuninventering och erbjuder vaccinering till berörd personal. Dessutom informerar Regionservice underleverantörer i patientnära miljöer om vikten av immuninventering och vaccinering.

En gång om dagen, klockan 13, uppdaterar Smittskydd Västra Götaland sin hemsida. Där finns information om det totala antalet bekräftade fall och information om nya fall har bekräftats senaste dygnet.

Senast uppdaterad: 2018-10-08 12:24