Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs kulturen

Västra Götalandsregionens kulturpolitik förhåller sig till tre övergripande styrdokument: 

Vision Västra Götaland - Det Goda Livet

En mötesplats i världen - Kulturstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Västra Götalands regionala kulturplan 

För att konkretisera styrdokumenten inom kulturområdet har VGR arbetat fram en kulturplan som binder samman dessa styrdokument, och ännu fler på både nationell och internationell nivå. Kulturplanen kan ses som en kompass och karta bland styrdokumenten.

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Sedan hösten 2018 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan varit full gång. Planen slås samman med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kallas därför Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. Samtidigt revideras även den regionala biblioteksplanen.

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Budget och fördelning av statliga medel

Budget Västra Götalandsregionen

Kultursamverkansmodellen 

Senast uppdaterad: 2019-07-02 11:08