Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationella resestipendier

Västra Götalandsregionen delar ut internationella resestipendier genom kulturnämnden på totalt 200 000 kronor per år. Syftet är att stödja det internationella engagemang som finns inom kultursektorn i regionen och att utveckla samarbeten med regioner utanför Sverige.

Vem får söka stödet?

Resestipendierna kan sökas av en eller flera personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland. I din ansökan ska du särskilt förtydliga hur din planerade resa kan komma att leda till internationella kultursamarbeten som skulle kunna stärka Västra Götalandsregionen internationellt.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Västra Götaland
 • Ansökan och den tänkta resan ska förhålla sig väl till kulturnämndens beslutade insatsområden – Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande, Nyttja tekniken och Öka internationaliseringen.
 • Den tänkta resan ska bidra till ett levande kulturliv i Västra Götaland.

Behandling och beslut

Resestipendiet avser att bidra till kostnader för resa och uppehälle och kan som högst utgöra 50 procent av den totala kostnaden. Hur resterande finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten. Stipendierna delas ut två gånger per år.

Sista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september varje år.

Blankett för ansökan

Redovisning

Din planerade resa ska genomföras inom den tidsram som du angett i din ansökan och reserapport ska lämnas in till Västra Götalandsregionens kultursekretariat senast två månader efter hemkomsten. Du hittar övriga villkor för kulturnämndens internationella resestipendium i ansökningsblanketten som finns i högerkolumnen.

Ansökningsomgång 2, hösten:

 • Jerker Andersson – beviljat belopp: 10 000 kronor
 • Elisabeth Billander – beviljat belopp: 12 500 kronor
 • Benedikte Esperi – beviljat belopp: 16 000 kronor
 • Stefan Johansson – beviljat belopp: 10 000 kronor
 • Anna K. Larson – beviljat belopp: 4 000 kronor
 • Caroline Lundblad – beviljat belopp: 10 000 kronor
 • Sara Möller – beviljat belopp: 30 000 kronor
 • Mona Namer – beviljat belopp: 13 500

Ansökningsomgång 1, våren:

 • Karin Roy Andersson – beviljat belopp: 5 000 kronor
 • Sassa Englund – beviljat belopp: 3 500 kronor
 • Anatomic Vi Unga genom Werta Houman – beviljat belopp: 25 000 kronor
 • Stefan Johnsson – beviljat belopp: 10 000 kronor
 • Sanna Källman – beviljat belopp: 30 000 kronor
 • Lasse Långström – beviljat belopp: 11 000 kronor
 • Karolina Pahlén – beviljat belopp: 7 000 kronor
 • sculptureHUB genom Josefina Posch – beviljat belopp: 17 500 kronor
 • Sallyswag - Southern Africa Project genom Paulina Moberg – beviljat belopp: 20 000 kronor
 • Sarah Tjäder – beviljat belopp: 2 500 kronor

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2020-04-03 11:09