Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer än 300 engagerade gav respons på utkast till ny kulturstrategi och -plan för VGR

Publicerad:

Dialogmöten, samråd, open hearings och möjlighet att skicka in synpunkter på utkastet digitalt. Allt för att skapa en transparent process i framtagandet av ny kulturstrategi och -plan för Västra Götalandsregionen (VGR), där så många som möjligt är delaktiga i VGR:s prioriteringar och satsningar inom kulturområdet kommande fyra år. "Det känns helt fantastiskt att så många har deltagit!", säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.

I början av februari publicerade VGR det första utkastet till ny kulturstrategi för 2020-2023, efter en intensiv höst med dialogmöten och samråd. Därefter hölls fyra open hearings i Göteborg och Herrljunga, öppna för alla, där centrumbildningarna i Västra Götaland framförde sin kritik och det fanns möjlighet att prata direkt med tjänstepersonerna som har sammanställt materialet från höstens dialogmöten och samråd, och skrivit utkast 1. Över 200 personer deltog. Det gick även att lämna respons via ett digitalt formulär under februari för intresserade organisationer och invånare – och över 100 svar inkom med förslag om att ändra, lägga till och ta bort. 

 Tusen tack för alla inspirerande, engagerande, kritiska och välgrundade synpunkter! säger Terese Anthin, projektledare för framtagandet av den nya strategin. Att vi har fått så många svar och synpunkter är ett tecken på att vi tar fram ett angeläget dokument, som engagerar stora som små aktörer som på olika sätt är aktiva inom konst, kultur och olika typer av föreningsliv i Västra Götaland. Det betyder att vi har en god grund för genomförande under de fyra år som strategin gäller.

Även Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin är nöjd med det stora deltagandet: 

Det slank ju ur mig, innan vi påbörjade arbetet med kulturstrategin, att mitt mål var världens bästa kulturstrategi. Och en sån kan man ju inte hitta på själv. Det kan bara ske ihop med dem som vi är till för. Det känns helt fantastiskt att så många har deltagit! säger Katti Hoflin, kulturchef på Västra Götalandsregionen.

Utkast 2 publicerat  baserat på inkommen respons

Tjänstepersonerna på koncernavdelning kultur har nu läst och gjort revideringar i texten, baserat på synpunkterna som inkom via formuläret* och från tillfällena för open hearings. Resultatet av diskussionerna och dokumentationen har nu blivit utkast 2, som ska diskuteras med kulturnämnden i på deras sammanträde i mars. 

För att kulturstrategin verkligen ska bli angelägen för aktörer och kommuner i hela Västra Götaland, är det väldigt viktigt att förankra arbetet med den och göra så många som möjligt delaktiga. Vi har utgått ifrån de aktörer som har långsiktiga stöd från kulturnämnden, och de 49 kommunernas prioriteringar. Att ta in civilsamhället brett är utmanande, men det känns som att vi har nått ut riktigt bra, säger Terese Anthin, projektledare för framtagandet av den nya strategin. 

Arbetet med att ta fram kulturstrategin, som integreras med Västra Götalandsregionens kulturplan, ska resultera i ett färdigt förslag till kulturnämnden att ta beslut om i april 2019.

Läs mer om processen på vgregion.se/kulturstrategi Här finns även utkast 2. 

*En sammanfattning av svaren från formuläret kommer att diarieföras och finnas tillgängligt för den som önskar att läsa.

Terese Anthin

Regionutvecklare – Musik, kultur och hälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad: