Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering

Publicerad:

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.

Nedan beskrivs projekten som har beviljats medel i korta drag. Motivering och vidare beskrivning finns att läsa här.

Åtta pilotprojekt för utveckling med digitalisering som verktyg:

  • Bohusläns museum Med hjälp av augmented reality ska unga generationers möten och interaktion korsbefruktas med museets historiska samlingar. Genom att rikta exempelvis en mobilkamera mot konstverket förändras bildytan och en interaktion möjliggörs mellan verk och betraktare.

  • RISE Interactive AB Tillsammans med Borås museum ska de utveckla en prototyp av en ny museal pedagogik, ett ”innovationsmuseum” som visar på hur teknisk utveckling och innovationer i dåtid, samtid och framtid påverkar samhället och invånaren. Förutom att använda virtual reality och augmented reality för att skapa interaktiva upplevelser betonas medskapande genom användande av escape room-konceptet som finns på flera plaster i Sverige.
  • Nordiska Akvarellmuseet Via konsten vill de utveckla nya metoder och verktyg för digital pedagogik, förmedling och nya vägar att interagera med besökare och publik. Idéutvecklingen sker genom digitala residens, vilka kommer att fungera som ateljé och mötesrum där konst skapas, utvecklas och upplevs.
  • Folkteatern Göteborg Folkteatern har skapat en fjärde, digital scen där konstnärligt utforskande står i centrum. Under projektperioden ska två nya produktioner skapas och ett seminarium genomföras för att diskutera och utveckla frågor kring konstnärlig utveckling, interaktivitet och medskapande. Regionteater Väst deltar som samarbetspart och ska fokusera på medskapande med barn och unga. En annan samarbetspart är Göteborgs konsthall som ska undersöka möjligheten att digitalisera konsthallens scen.

  • Lidköpings Folkets Hus Under nio månader expanderar verksamheten till husets innergård för att på så sätt ”med ljus, växter och dofter vägleda gångare in till ett ännu oanvänt rum under bar himmel”. Ansökan skissar på att etablera en gårdsbiograf och ”biobodega” som anpassas efter årstiderna och med en projektgrupp bestående av en landskapsarkitekt, en teaterkonsult, en videokonstnär, en folkmusiker, en smak- och serveringskreatör (!) och en biograftekniker knuten till projektet.

  • Aftonstjärnans kulturförening Under ett år års tid ska de utveckla Aftonstjärnan som VR-biograf med CPH Dox som förebild. Det innebär att vara omgiven av film i 360 grader, och föreningen vill i detta pilotprojekt utveckla ”en arrangörsmodell för visning av nya digitala upplevelser för en oerfaren publik”. Projektet görs i samverkan med Visual Arena på Lindholmen Science Park som skrivit samarbetsavtal med föreningen.

  • Pitbull ideell filmarförening De vill utveckla nya sätt att uppleva dans med hjälp av VR-glasögon, som möjliggör för publiken en interaktiv upplevelse i 3D, i princip oberoende av betraktarens egen rörelseförmåga. Tekniken kallas volymetrisk video.

  • Visual Arena Lindholmen Science park Vill erbjuda ett program för pilotidéer för kreatörer. Programmet erbjuder fyra platser som tillsätts genom utlysning enligt kvalifikation: starka idéer för produktion i så kallad XR-teknik, baserad på virtuell verklighet. Kompetenshöjning, produktion samt inspiration och spridning är de tre benen projektet vilar på. Kultur i Halland medfinansierar en plats i programmet.

Bakgrund

Att främja ett brett deltagande och utövande av kultur och samtidigt stödja innovation, nyskapande och konstnärlig spets är fundamenten i den regionala kulturpolitiken. Kulturnämnden har ett ansvar att aktivt driva utvecklingen framåt, inte minst inom områden där omvärlden kräver nya kunskaper och kompetenser. Digitaliseringen är ett sådant område. För att bygga långsiktiga strukturer för hur digitalisering kan vara ett verktyg för utveckling behövs samordning och kunskap för att anpassa framtida stöd och satsningar. 

Publicerad: