Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturnämndens budget 2021

Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar cirka 75 procent av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.

Nya uppdrag

Ungefär 30 nya uppdrag träder i kraft i januari 2021 för perioden 2021–2024. Totalt utgör uppdragen cirka 75 procent av kulturnämndens årliga budget. Uppdragsbaserade verksamhetsstöd för region-egna utförare och långsiktiga uppdrag för externa utförare är därför ett av de mest kraftfulla verktygen för att genomföra kulturstrategin. Målen i uppdragen är baserade på kulturstrategins prioriteringar och uppdragstagarna ska i samverkan med andra bidra till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen i Västra Götaland.

Det som är nytt för uppdragsperioden är att uppdragen och målen på ett tydligare sätt är kopplade till kulturstrategins prioriteringar, att uppdragstagaren beskriver hur uppdraget bidrar till hållbar utveckling, den regionala utvecklingsstrategin och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, samt att arbetet för jämställdhet och mot trakasserier beskrivs och följs upp inom uppdraget. Nytt är också att uppdragen är fyraåriga, vilket är planerat i förhållande till såväl mandatperioder som kulturstrategins tidsramar (med undantag för några som är tvååriga, se detaljbudget).

Axplock ur kulturnämndens budget 2021

  • Regionteater Väst stärker sitt pedagogiska arbete med lärare som främsta målgrupp, efter ett ökat behov hos kommunerna. Med en ramhöjning på 1,4 miljoner för två tjänster kan arbetet skalas upp betydligt. Då lärare via kompetenshöjningen blir säkrare kan de arbeta med eleverna före och efter föreställningen, vilket höjer kvaliteten. Behovet finns exempelvis då det gäller ämnen som psykisk ohälsa.
  • Vara konserthus får 1 miljon i ökat stöd till verksamhet för den nya "blackboxen". Pengarna ska gynna stora scenen, blackboxen och öka residensverksamheten. Målet med blackboxen är att bredda deltagandet inom musik, cirkus och dans. Blackboxen möjliggör experiment och är en unik resurs i regionen som kan husera samtida cirkus och större/andra/nya format inom många genrer. 
  • Textilmuseet får utökat ansvar för att vara en arena för form och design, och ska tillsammans med andra aktörer och med Förvaltningen för kulturutveckling ta ansvar för att utveckla regionala noder inom området. Textilmuseet får en ramhöjning på 1,5 miljoner.

Kulturnämndens protokoll och handlingar - budget 2021


Senast uppdaterad: 2021-12-07 08:17