Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturen i Västra Götaland får digitaliseringsplan

Publicerad:

Kulturnämnden antar digitaliseringsplanen och avsätter två miljoner kronor för pilotprojekt. Syftet med att upprätta en digitaliseringsplan för kulturen i Västra Götaland är att bygga långsiktiga och effektiva strukturer för hur digitalisering ska utvecklas till ett verktyg som ger alla en möjlighet att vara delaktiga i och ha tillgång till konst och kultur. Planen omfattar främst utveckling av digitalisering, det vill säga hur redan digitaliserat material kan tillgängliggöras och utvecklas på olika sätt. Metoden innebär utlysning av medel för genomförande av ett antal piloter där digitalisering utgör ett verktyg för tillgänglighet, interaktivitet samt nyskapande i form av mediespecifika produktioner. Planen riktar sig till organisationer som är verksamma inom det konstnärliga och kulturella fältet. Pilotprojekten ska samordnas med relevanta nationella satsningar för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling inom digitalisering och kultur.

Digitaliseringsplanen

Publicerad: