Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala kulturvanor ökar i Västra Götaland

Publicerad:

Västra Götalänningarna blir allt mer digitala i sina kulturvanor. Det visar den senaste versionen av Fakta Västra Götaland som Västra Götalandsregionen tar fram.

 Jag tycker är intressant att effekterna av digitaliseringen blir synliga. Användningen av traditionella medier på internet fortsätter att öka, som att läsa tidningen, att titta på TV att lyssna på radio. Användningen av sociala medier ökar också, framförallt bland äldre, säger Koen Braak, analytiker på Västra Götalandsregionen.

På biblioteken märks digitaliseringens effekter när utlåning av böcker minskar, medan nedladdning av e-böcker ökar. De mest utlånade böckerna på biblioteken är barnböcker. År 2009 lånade varje barn i snitt 19 böcker, medan siffran för 2018 (den senaste) är 13 böcker per barn. Även barns besök på skolbion har minskat:

 Antalet besök på skolbion har halverats under de senaste tio åren. Förmodligen beror det på att skolorna har egen utrustning och tillgång till film online, säger Koen Braak.

Studieförbundens kulturprogram lockar fler besökare  studiecirklarn får färre deltagare

Det civila samhället är en viktig arena för ökad delaktighet i samhället. Studieförbunden finns i alla kommuner och cirka fyra miljoner besökare och deltagare tog del av kulturprogrammen i Västra Götaland. Det är en ökning med 81 procent sen 2005. 

 Det säger något om studieförbundens viktiga roll i den kulturella infrastrukturen, som mötesplats där man kan umgås och ta del av kulturaktiviteter, säger Koen Braak.

Antalet deltagare i studiecirklar hos studieförbunden minskar, och en faktor är utbudet av information och kurser på webben. Däremot ökar annan folkbildningsverksamhet, i flexibla former, i större grupper eller i en kort intensiv tidsperiod. 

 Det är enklare att hitta information eller gå på distanskurs på webben. Man behöver inte vara med i en studiecirkel längre för att få tillgång till kunskap och fakta, säger Koen Braak.

Medlemskap i föreningar minskar långsamt över tid, men fortfarande är nästan hälften av alla invånare med i en idrottsförening, miljöorganisation, politiskt parti, kulturförening, lokal samhällsförening eller invandrarförening.

Snabbfakta 

  • 57% av invånarna tar del av nyheter på internet dagligen
  • Västra Götalänningarna går på bio i genomsnitt 1,9 gånger per år
  • Fyra av tio invånare har varit på pop/rockkonsert under 2018
  • Museerna i Västra Götaland hade sammanlagt ca 2,6 miljoner besökare år 2018
  • Vart sjunde skolbarn går i kulturskola
  • 12% av barn i årskurs fem läser aldrig böcker på fritiden

Om Fakta Västra Götaland

Fakta Västra Götaland innehåller fakta och statistik om Västra Götaland och dess invånare. Fakta Västra Götaland tas fram av Västra Götalandsregionen. Mer om kulturvanor i Västra Götaland:

Fakta Västra Götaland – Kultur och civilsamhälle

Koen Braak

Regionutvecklare
Publicerad: