Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalisering av samlingslokaler

Under 2022 har kulturnämnden möjlighet att stödja insatser som främjar ett utökat användande av digitala lösningar för att bidra till ett brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet. I arbetet ska kulturutbudet utanför de större städerna fortsatt vara i fokus. Det innebär tre typer av utlysningar som är öppna under 2022.

Ansökningar tas emot löpande under 2022. Använd formuläret nedan. 

Mottagare av stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd förbinder sig att följa de allmänna villkoren.

Bidrag till fibernät 

Det finns fortsatt under 2022 möjlighet att söka stöd för att ansluta samlingslokaler till fibernät. Stödet täcker medfinansiering av anslutningsavgiften till fiberleverantör. Anslutningen ska vara snabb (minst 1 Gbit/s), robust och framtidssäker. Ansökningar tas emot löpande under våren 2022. Ansök genom att fylla i blanketten och skicka till kultur@vgregion.se 

Ansökningsblankett Digitalisering av samlingslokaler 

Vem kan söka? Stöd för digitalisering av samlingslokaler kan sökas av juridiska personer med säte i Västra Götaland, i form av icke vinstdrivande organisationer. Privatpersoner kan inte söka. 

Hur mycket kan vi söka? Maxbeloppet är 50 000 kronor och stödet täcker maximalt 80 procent av omkostnaderna. 

Hur redovisas stödet? Ekonomisk redovisning, underskriven av föreningens revisor, ska inkomma till koncernavdelning kultur senast sex månader efter besked om beviljat stöd. Fakturor bifogas redovisningen. 

Bidrag till kunskapshöjande insatser och teknik i samlingslokaler 

Denna del av stödet täcker kostnader för tekniska lösningar (exempelvis projektor, högtalare, kablage, digitalkameror, mikrofoner mm), dataprogram (exempelvis bokningssystem, mötesplattformar, webbapplikationer mm) eller kunskapshöjande insatser. Kunskapshöjande insatser ska dock i första hand genomföras av studieförbundsdistrikten inom ramen för statliga och/eller regionala bidrag och endast i undantagsfall beviljas extra medel för dessa. 

Vem kan söka? Bidrag till kunskapshöjande insatser och teknik i samlingslokaler kan sökas av juridiska personer med säte i Västra Götaland, i form av icke vinstdrivande organisationer. Privatpersoner kan inte söka. 

Hur mycket kan vi söka? Maxbeloppet är 100 000 kronor och stödet täcker maximalt 80 procent av omkostnaderna. 

Hur redovisas stödet? Ekonomisk redovisning, underskriven av föreningens revisor, ska inkomma till koncernavdelning kultur senast 2023-12-31.  

Kommunala digidelcentra 

Kommuner kan söka medel för puckelkostnader i en uppstartsfas att skapa digidelcentra och ingå i det nationella nätverket Digidel. Digidelcentra ska vara en tillgänglig och bemannad plats dit alla invånare kan komma för att utan kostnad få hjälp med digitala frågor; ha ett uttalat mandat att vara en nod för kommunal medborgarservice med fokus digital delaktighet; ingå i ett nationellt kvalitetsarbete inom digital handledning, digital kompetens och digitalisering. 

Mer information om Digidel finns på www.digidel.se  

Vem kan söka? Stödet till Digidelcenter kan endast sökas av kommunala förvaltningar 

Hur mycket kan vi söka? Respektive kommun kan max söka 100 000 kronor för digidelcenter.  

Hur redovisas stödet? Redovisning, underskriven av föreningens revisor och enligt övriga anvisningar, ska inkomma till koncernavdelning Kultur 2023-12-31. 

Jens Lejhall

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Digitalisering av samlingslokaler


Senast uppdaterad: 2022-10-10 12:46