North East England

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2011 ett etablerat samarbete med North East Local Enterprice Partnership i Storbritannien.

Genom åren har ett stort antal utbyten och samarbeten skett främst inom dans, teater, film, litteratur, kulturarv och organisationsutveckling och vilket skett i samverkan med en rad olika organisationer från Västra Götaland samt Göteborgs universitet. Exempel på organisationer som är eller varit engagerade i samarbetet är Västarvet, Kultur i Väst, TILLT, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg, KulturUngdom, Uddevalla kommun, Bok & Biblioteksmässan, Göteborgs symfoniker, Regionteater väst, Konstepidemin, Nordiska akvarellmuseet och många flera.

Samarbetet har, förutom en rad matchmaking-aktiviter och utbyten inom kulturområdet, inneburit att Västsverige är på väg att få en egen ”Yellow Book”. I England är den ”gula boken” oerhört populär och redovisar jurybedömda trädgårdar, både offentliga och privata, som är öppna för en trädgårdsintresserad allmänhet. I England lockar dessa öppna trädgårdar 100 000-tals besökare varje år och bidrar därmed till turistnäringens utveckling. Kulturnämnden har gett Svenska trädgårdar i Väst uppdraget att utreda och planera för en västsvensk variant av det populära trädgårdsarrangemanget.

Om North East England

Den engelska regionen har sedan länge gjort sig känd genom stora satsningar på kulturen och det fria kulturlivet. I Newcastle och Gateshead, som är regionens största städer har stora resurser lagt på att skapa ett dynamiskt kulturliv.

The Baltic är exempelvis en nedlagd kvarn som omvandlats till ett av Englands mest omtalade konstmuseum och galleri liksom The Sage – en futuristisk byggnad, alldeles vid kanten av floden Tyne, som är en kombination av konserthall, konferensanläggning och allaktivitetshus.