Myndighetsbrevlådor

Alla myndigheter ska ha en myndighetsbrevlåda. I VGR är varje styrelse, nämnd och kommitté en egen myndighet. Myndighetsbrevlådan är en funktionsbrevlåda med en officiell e-postadress, och används både för e-post till politiska organ och tjänstemannaorganisationen.

Regionstyrelsen E-postadress

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen E-postadress

Styrelsen för beställd primärvård E-postadress

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd E-postadress 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden E-postadress 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden E-postadress

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  E-postadress 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden E-postadress

Regionutvecklingsnämnden E-postadress 

Kommittén för folkhälsofrågor E-postadress

Kollektivtrafiknämnden E-postadress

Kulturnämnden E-postadress

Miljönämnden E-postadress

Kommittén för mänskliga rättigheter E-postadress

Styrelsen för Kultur i Väst E-postadress

Västarvet E-postadress

Naturbruksstyrelsen E-postadress

Botaniska trädgården E-postadress

Folkhögskolestyrelsen E-postadress

Tandvårdsstyrelsen, folktandvården E-postadress

Habilitering och Hälsa E-postadress

Fastighetsnämnden E-postadress

Servicenämnden E-postadress

Hälsan och stressmedicin E-postadress

Patientnämnderna E-postadress

Kungälvs sjukhus/Frölunda specialistsjukhus E-postadress

NU-sjukvården E-postadress

Skaraborgs Sjukhus E-postadress

Primärvårdsstyrelsen E-postadress

Södra Älvsborgs sjukhus E-postadress

Angereds Närsjukhus E-postadress

Alingsås lasarett E-postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset E-postadress

Revision E-postadress

Arkivnämnden E-postadress 

Bolag

Västtrafik E-postadress

Sahlgrenska IC AB E-postadress

Film Väst E-postadress

GöteborgsOperan E-postadress

Göteborgs Symfoniker E-postadress

Regionteater Väst E-postadress

Övrig myndighetsbrevlådor

Smittskydd E-postadress