Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafikplan för Uddevalla

Flera bussar vid resecentrum i Uddevalla
Fotograf: Thomas Harrysson

Kollektivtrafikplanen har tagits fram i samverkan mellan Uddevalla kommun, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafikplanen är antagen av kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafikplan för Uddevalla beskriver den strategiska utvecklingen av stadstrafiken i Uddevalla. Kollektivtrafikplanen bidrar till trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål om att öka andelen hållbara resor. Fram till 2025 är ambitionen att minst återta de nivåer och andelar som rådde innan coronapandemin, avseende antalet kollektivtrafikresor och marknadsandelar.

Planens innehåll

I planen finns kvalitetsmål för resenärerna och för människan i staden. För resenärerna lyfts begreppen ”ofta, enkelt, snabbt och pålitligt”. För människan i staden lyfts kollektivtrafikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällsplaneringen.

Strategier för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktrafik och enklare linjenätsstruktur, ökat fokus på hela resan, framkomlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, bebyggelseutveckling och kollektivtrafik.

Nästa steg i genomförandet av planen innebär att en handlingsplan tas fram med åtgärdsförslag. Handlingsplanen förväntas vara klara i början av år 2022.

Kollektivtrafikplan Uddevalla

Martin Elofsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-02 13:22